Badania opinii pacjentów i klientów jako źródło wiedzy

Zapoznając się z opiniami klientów jednocześnie można rozpoznać ich poziom zadowolenia z korzystania z oferowanych produktów bądź usług. Badaniu opinii pacjentów/klientów dedykowane są panele konsumenckie, który pozwalają na zapoznanie się ze zdaniem konsumentów, którzy zgromadzeni są na platformie badawczej. Z wykorzystaniem wspomnianych paneli konsumenci wypełniają płatne ankiety drogą internetową.

Panele konsumenckie ułatwiają proces badawczy

Badania opinii (pacjentów/klientów), które odbywają się za pomocą paneli konsumenckich dedykowane są do wszystkich bądź do wyselekcjonowanej grupy Użytkowników portalu. Selekcja użytkowników możliwa jest poprzez pytania filtrujące, które nie pozwalają na wypełnienie ankiety osobom, które nie spełniają konkretnych wymagań. Dodatkowo za atuty paneli można uznać:

  • relatywnie krótki czas badania;
  • dotarcie do szerokiego grona odbiorców;
  • obniżenie kosztów badania;
  • zwiększenie komfortu ankietowanego.

Badanie, które na uwadze ma prostotę

Ankiety zamieszczone na panelu badawczym wypełnia się za pomocą aplikacji webowych lub mobilnych. W celu stania się Użytkownikiem takiego portalu należy zarejestrować się w panelu i wypełnić profil uczestnika, co pozwoli na pozyskanie podstawowych danych, które zostaną wykorzystane w procesie analizy wyników badania. Zaproponowana innowacyjna metoda wspiera proces badawczy, który charakteryzuje się:

  • skutecznością;
  • krótkim czasem realizacji,
  • relatywnie niskim kosztem.

Panele motywują ankietowanych

Użytkownicy paneli są zachęcani do wykonywania ankiet poprzez program motywacyjny. Program ten polega na tym, że za wypełnioną ankietę otrzymuje się konkretną ilość punktów, którą można wymienić na materialne nagrody. Jednocześnie pozwala to na zwiększenie jakości otrzymywanych danych. Ogólnie rzecz biorąc przeprowadzanie badań opinii pacjentów/klientów pozwala na:

  • ogólną charakterystyką społeczeństwa;
  • wyznaczanie zmian zachodzących w społeczeństwie;
  • zapoznanie się z przekonaniami.

Celem wszystkich badań jest poszerzenie wiedzy

Panel badawczy jest narzędziem, które pozwala na monitorowanie przebiegu badania, a więc podglądu otrzymywanych na bieżąco opinii. Co więcej panel taki zaopatrzony jest w moduł analizy próby oraz wysyłania zaproszeń do badania. Istnieje także możliwość wykorzystania powiadomień Push. Panele badawcze jak narzędzie badania opinii pacjentów i klientów pozwala na prognozowanie zachodzących zmian, a także na otrzymanie rzetelnych wyników, które będą mogły posłużyć zarówno w celach rozwojowych, jak i jako zaczątek kolejnych procesów badawczych.