Opinia klienta

analiza danych7Opinia grupy konsumentów, dotycząca konkretnego produktu, lub też grupy produktów (także usług), jest dla przedsiębiorcy bardzo ważnym elementem planowania strategii działania w przedsiębiorstwie, bowiem wiedząc, jakie klienci dostrzegają słabe strony w już istniejących produktach, można dość szybko produkty te usprawnić a przez to też zdobyć większy poziom zainteresowania klientów. Jest to więc bardzo ważna sprawa, aby systematycznie przeprowadzać wszelkiego rodzaju badanie opinii, poszczególnych grup konsumentów, szczególnie w przypadku, kiedy przymierzamy się do wdrażania nowych produktów oraz usług, w sytuacji, gdy na rynku znajdują się już tego rodzaju produkty należące do przedsiębiorstw konkurencyjnych.

Analiza danych biznesowych

Trzeba tutaj bowiem starannie poznać wszystkie dobre, jak i słabe strony produktów czy też usług konkurencji, aby w swojej ofercie jeszcze lepiej spełnić oczekiwania klienta, aczkolwiek trzeba tutaj będzie także prowadzić równolegle badania statystyczne, na całej grupie konsumentów. Następnym niezbędnym procesem będzie także analiza danych pozyskanych w ramach prowadzenia badania statystycznego, wobec czego koniecznie trzeba będzie posiadać umiejętności analityczne, oraz poprawnie interpretować wszystkie fakty, jakich dostarczać będą poszczególne badania.

Email marketing

Bardzo dobrym, współcześnie narzędziem, okazuje się także Internet, za pomocą którego możemy przeprowadzić na przykład email marketing, czyli rozesłanie oferty promocyjnej, do wszystkich kontrahentów czy też potencjalnych klientów, znajdujących się w naszej bazie danych. Dzięki mailingowi, możliwe będzie bezpośrednie skierowanie oferty promocyjnej, do już korzystającego z naszych usług klienta, co oczywiście może się przyczynić, do dość wyraźnego wzrostu zainteresowania naszych klientów, a co za tym idzie, do wzrostu pozycji an lokalnym rynku w danym sektorze.