Badania statystyczne

ewaluacja2Badania statystyczne, to jedna z podstawowych gałęzi naszej działalności, która stanowi praktycznie tak samo ważny aspekt jak badania ewaluacyjne, prowadzone zarówno na rzecz prywatnych przedsiębiorców, jak i wszelkiego rodzaju placówek oświatowych, przedsiębiorstw farmaceutycznych, czy też instytucji pożytku publicznego. Bardzo ważnym odbiorcą naszych usług w zakresie badań ewaluacyjnych są także jednostki państwowe, oraz samorządowe, bowiem tutaj bardzo często, obowiązane są one do przeprowadzania badań ewaluacyjnych w przypadku wykorzystywania funduszy europejskich.

Ewaluacje POKL

Stosunkowo dobrym przykładem mogą tutaj być chociażby ewaluacje POKL, czyli badania ewaluacyjne prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego podstawowym celem jest minimalizacja skutków przekształceń społecznych i gospodarczych w postaci wzrastającego bezrobocia. Unia Europejska, stale dokłada wszelkich starań, aby środki wykładane na poprawę sytuacji zawodowej osób bezrobotnych, oraz osób bezrobociem zagrożonych, były wykorzystywane jak najlepiej, przez co wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy, wykorzystujące środki w ramach działania 6.1.3, obowiązane są prowadzić jednocześnie badanie ewaluacyjne, określające efektywność prowadzonych działań w ramach działania POKL. Dzięki ewaluacji, z roku na rok, wszystkie podejmowane w tym zakresie działania oraz interwencje publiczne, stają się coraz bardziej efektywne, zaś narzędzia będące do dyspozycji urzędników coraz nowocześniejsze, przez co też, fundusze przeznaczone na walkę z narastającym problemem bezrobocia, są coraz efektywniej pożytkowane.

Badania statystyczne

Prowadzimy tutaj także równolegle wszystkie niezbędne badania statystyczne, dzięki którym możliwe staje się określenie odbioru społecznego prowadzonych projektów w ramach działania 6.1.3 POKL, co jest oczywiście bardzo ważne, jeśli chcemy aby wszystkie środki Unijne, były jak najlepiej spożytkowane w celu jeszcze wyraźniejszej poprawy sytuacji ekonomicznej, we wszystkich regionach UE.