Badania pracownicze – czego można się z nich dowiedzieć?

Zdecyduj się na realizację badań potrzeb szkoleniowych

Obecnie mamy sytuację, w której to pracodawcy poszukują pracowników, a nie odwrotnie. Jeśli już przedsiębiorcy  uda się znaleźć i wyszkolić pracownika zależy mu, aby pozostał jak najdłużej na swoim stanowisku. Jeszcze do niedawna głównym bodźcem zatrzymującym na stanowisku pracy była umowa o pracę oraz wysokie wynagrodzenie. Dziś pracownicy mają już nieco inne oczekiwania i dlatego bardzo ważne jest przeprowadzenie badań pracowniczych, które pozwolą określić ich oczekiwania względem pracodawcy.

Czego oczekują pracownicy?

Zgodnie z badaniami pracowniczymi przeprowadzanymi w wielu firmach, dzisiejsi pracownicy poza regularnymi wypłatami liczą również na inne profity. W zależności od profilu, wielkości i możliwości przedsiębiorstwa pracownikom najbardziej zależy na możliwości awansu, uzupełnianiu wiedzy podczas szkoleń i kursów, a także dodatkowym zabezpieczeniu socjalnym. Znając te oczekiwania pracodawcy znacznie łatwiej jest przygotować taką ofertę dla pracownika, aby chciał długo i owocnie pracować w firmie.

Badania potrzeb szkoleniowych

Wśród czynników, na których zależy pracownikom są m.in. szkolenia i kursy zwiększające ich wiedzę i umiejętności. Jednakże nie powinny to być pierwsze z brzegu szkolenia, ale bardzo konkretne i dopasowane do potrzeb pracownika. W tej kwestii doskonale sprawdzają się badania potrzeb szkoleniowych pracowników. Dzięki nim pracodawca dowiaduje się co sprawia problem pracownikom i w jakiej kwestii najlepiej ich szkolić. Jak się okazuje pracownik, który jest doceniany przez pracodawcę za pomocą szkoleń czuje się mocniej związany z firmą. To sprawia, że chętnie uczy się i zdobywa nowe umiejętności, które następnie wykorzystuje w swojej codziennej działalności na rzecz firmy.

Badania pracownicze – czy to się opłaca?

Za każdym razem kiedy mówi się o przeprowadzeniu badań pracowniczych pojawia się pytanie o ich opłacalność. Od razu należy przyznać, że nie są one tanie. Z drugiej jednak strony nie muszą być często powtarzane, a wyniki mówią bardzo wiele o pracownikach oraz sytuacji w firmie. Informacje zdobyte podczas badań, jeśli są umiejętnie wykorzystane przez kadrę zarządzającą mogą poprawić warunki pracy. To z kolei wyraźnie wpływa  na wydajność pracowników, co z kolei przełoży się na ich wyniki i przychody samego przedsiębiorstwa. Tym samym w ostatecznym rozliczeniu wykonanie badań pracowniczych opłaca się nie tylko firmie prowadzącej je, ale także pracownikom i pracodawcy. Warto o tym pamiętać po raz kolejny odrzucając propozycję wykonania badań pracowniczych.