Analizy leków dla farmacji

Analizy dla farmacji i medycyny

Być może niejeden klient apteki zastanawia się czasami, przez jakie procedury musi przejść lek, aby został dopuszczony do sprzedaży. Mówimy przecież o produktach, które mogą mieć poważny wpływ na ludzkie życie czy zdrowie. Oczywistym jest zatem, że trzeba dokładnie je przebadać i sprawdzić ich skuteczność, zanim będą mogły trafić do apteki.

Przebieg badań dla medycyny

Właśnie w tym celu wykonuje się specjalne analizy dla farmacji. Są to badania przeprowadzane na wybranych grupach pacjentów, które mają na celu ustalenie skuteczności danego leku i sprawdzenie, czy może być on stosowany w leczeniu. Przy wykonywaniu takich badań przestrzega się naturalnie licznych procedur, które zapewniają pełne bezpieczeństwo pacjentom biorącym w nich udział.

Aby rejestry medyczne przyjęły dany lek, musi on zostać zbadany pod wieloma kątami. Przeprowadzając analizę do farmacji na samym początku należy upewnić się, czy lek jest na tyle bezpieczny dla ludzkiego organizmu, aby w ogóle poddać go badaniom. Analizy takie odbywają się w kilku fazach.

3 fazy badań klinicznych

Na samym początku lek podawany jest grupie zdrowych pacjentów, aby ocenić jego ogólny wpływ na ludzki organizm. Ustala się tu jego wchłaniane, określa się też zalecane dawki.

W drugiej fazie lek zostaje podany grupie chorych pacjentów. Dzięki temu można ocenić jego działanie w chorobie i skuteczność leczenia. Bardzo ważne jest, aby takie testy zostały przeprowadzone na szerokim gronie pacjentów. Jedynie dzięki temu można uzyskać miarodajne wyniki. W wynikach testu uwzględnia się nie tylko korzyści, ale także potencjalne ryzyko płynące z przyjmowania leku. Jeśli korzyści są większe, lek uzyskuje ocenę pozytywną.

Trzecia faza jest najdłuższa – może trwać nawet kilka lat. Lek nadal podawany jest wybranej grupie chorych osób. Dodatkowo sporządza się tu jego dokumentację – musi ona być obszerna i dokładnie opisywać wszystkie wyniki badań. Dopiero po ukończeniu trzeciej fazy i uzyskaniu pozytywnej oceny lek może zostać wprowadzony na rynek.

Inwestycja dla producenta

To, że oferowany przez danego producenta lek obejmują rejestry medyczne może przynieść spore korzyści. Testy takie wykonuje się nie tylko w przypadku profesjonalnych leków, ale też na różnych suplementach oraz lekarstwach dostępnych bez recepty. Przeprowadzenie takich badań jest dla produktu świetną reklamą. Firma może dzięki temu udowodnić, że oferowane przez nią leki są w pełni bezpieczne i skuteczne. Zrozumiałe jest, że klienci zawsze podchodzą do takich przebadanych produktów ze znacznie większym zaufaniem.