Category Archives: Badania statystyczne

Badania statystyczne – poprawnie prowadzenie badań

Aby móc poprawnie przeprowadzić badania statystyczne warto skonsultować się lub wyznaczyć to zadanie ekspertom. Statystycy, matematycy, socjolodzy, ekonomiści z 16-letnim doświadczeniem badawczym przeprowadzą wysokiej jakości badania dla dużych przedsiębiorstw w sektorach publicznym i prywatnym, jak również małych firm. Czym różnią się badania statystyczne?
 

Badania statystyczne – różnice

Należy wspomnieć iż badania statystyczne można prowadzić różnymi metodami. Jest to zależne od tego, czy istnieje dostęp do wszystkich jednostek badanej grupy, czy też można zbadać wyłącznie jakiś wycinek całości. Jeśli mowa o dostępie do całości, to podejmowane są badania statystyczne pełne. Ważne jest również, jakie środki finansowe posiada zleceniodawca badania, ograniczenia czasowe oraz chęć przeprowadzenia badań szacunkowych – w przypadku tych drugich mówi się o badaniach niepełnych.
 

Badania statystyczne pełne i niepełne

Zanim zostanie podjęta decyzja o rodzaju prowadzonych badań, należy przede wszystkim spełnić kryteria prowadzenia badań statystycznych w ogóle. Badacze – eksperci wiedzą, że aby móc zrealizować wysokiej jakości badania statystyczne należy:

 • poprowadzić badanie na zbiorowości statystycznej,
 • dookreślić pewne prawidłowości, które są charakterystyczne dla badanej grupy, a dotyczą one zmiennych (cech) jednostek tej grupy np. zielony kolor oczu pośród jednostek płci męskiej.

Do badań statystycznych o charakterze pełnym zaliczamy:

 • spisy statystyczne,
 • rejestrowanie statystyczne,
 • sprawozdania statystyczne.

Badania statystyczne niepełne, które są realizowane tylko w konkretnych okolicznościach, podczas gdy nie można dotrzeć do całej zbiorowości. Te badania można także realizować wtedy, gdy ulec zniszczeniu mogą jednostki badawcze (np. towary). Do tego typu badań wchodzą:

 • badania ankietowe,
 • badania monograficzne,
 • badania szacunkowe,
 • badania reprezentacyjne.

Obydwa typy badań statystycznych (pełne i niepełne) można podzielić jeszcze na: ciągłe – czyli takie które są wykonywane sukcesywnie i na stałe; okresowe – te, które są realizowane co jakiś czas z góry; doraźne – prowadzone tylko w szczególnych okolicznościach.
 

Centrum Badawczo-Rozwojowe ukierunkowane na badania

W Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® możliwe są realizacje wielopoziomowych badań statystycznych dla: biznesu (w tym sektora FMCG i branży medyczno-farmaceutycznej, sektora naukowego (wsparcie dla doktorantów, pracowników niezależnych, współpraca z ośrodkami akademickimi i instytutami badawczymi), jak również dla sektora publicznego.
 

Pełne i niepełne badanie statystyczne w rękach ekspertów

Prowadząc badania statystyczne w centrum badawczo-rozwojowym BioStat®  podejmuje się współpracę z ekspertami, którzy w swojej karierze odnieśli sukcesy w:

 • badaniach marketingowych,
 • badaniach rynku,
 • badaniach opinii,
 • badaniach w zakresie HR,
 • ewaluacjach,
 • badaniach rynku pracy,
 • badaniach społecznych,
 • badaniach marketingowych dla medycyny i farmacji,

i wielu innych…

Zapoznaj się ze szczegółową ofertą badań statystycznych Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®!

Analiza danych – współpraca z ekspertami

Wysokiej jakości współpraca pomiędzy zleceniodawcą, a wykonawcą analizy danych powinna przebiegać na zasadzie partnerskiej współpracy. Jeśli poszukujesz agencji badawczej, która wykona dla ciebie kompleksową analizę Big Data, sprawdź co oferuje agencja badawcza BioStat®.

Dlaczego analiza danych?

Wyciągając wnioski na podstawie analizy danych wielopoziomowych, można prognozować o przyszłych zmianach w branży dotyczącej przedsiębiorstwa lub instytucji. Analiza danych umożliwia właścicielom firm lub organizacjom możliwość wdrożenia działań zapobiegających zbliżającemu się zagrożeniu (np. kryzysowi na rynku) lub na optymalizację organizacji przedsiębiorstwa. Poprzez wykorzystanie matematycznych i statystycznych analiz oraz modeli, tj.:

 • Modeli Churn,
 • Modeli lojalności dotyczących klienta,
 • Modeli ryzyka nadużyć,
 • Modeli ryzyka umieralności,
 • Modeli ryzyka niewypłacalności,
 • Analiz ryzyka kredytowego,
 • Prognozowaniu sprzedaży;

Zespół BioStat® konstruuje modele prognostyczne dotyczące działań firmy, w aspekcie zjawisk społecznych i ekonomicznych aktualnie zachodzących w branży zleceniodawcy, mających wpływ na działanie firmy.

Różne sektory biznesu wymagają zróżnicowanych i dopasowanych analiz. Jednego typu modele nie będą pasować do każdego projektu (np. marketingowego oraz dotyczącego wypłacalności finansowej ze strony kredytobiorcy). Ważnym punktem działań jest jasne określenie celu przeprowadzania analiz. Jeśli jego definicja będzie klarowana, analitykom z BioStat® łatwiej będzie dopasować odpowiedni model analizy danych.

Analiza danych jest istotnym elementem w takich sektorach, jak:

 • medycyna i farmacja,
 • bankowość,
 • marketing i sprzedaż,
 • ekonomia,
 • instytucje społeczne.

Przejrzyste działania B2B

Jeśli Ty lub organizacja, w której pracujesz, poszukuje przejrzystych działań i analiz, do których cały czas będziesz mógł mieć wgląd oraz prowadzić konsultacje z analitykami odpowiedzialnymi za analizę danych, zaufaj agencji badawczej z doświadczeniem.

Agencja badawcza BioStat® działa na rynku już 15 lat realizując projekty dla dużych i średnich firm, a także międzynarodowych korporacji i instytucji publicznych. Sprawdź, co może zrobić dla Twojej firmy, dzięki badaniom z 12-miesięczną gwarancją.

Analiza statystyczna – w jakim celu i dla kogo?

Analiza statystyczna to działanie mające na celu wydobycie szczegółowych informacji w postaci danych liczbowych, o badanych zjawiskach w trakcie badań naukowych, dla biznesu czy też na potrzeby instytucji publicznych. Rzetelna analiza statystyczna jest wymaganym etapem wielu prac naukowych: doktoranckich, habilitacyjnych, a także zespołowych badań ośrodków naukowych. Podnosi ona rangę prowadzonych eksploracji, jak również ułatwia przedstawienie wyników badawczych szerszej publiczności w postaci publikacji naukowych.

Kompleksowe narzędzia badawcze

Oprogramowanie znane ekspertom do spraw statystyki, takie jak R lub SPSS wspomaga działania na rzecz profesjonalnie przeprowadzonych badań. Jednakże posiadanie kompleksowych pakietów to jeszcze nie wszystko. Potrzebne jest jeszcze doświadczenie i umiejętności zarządzania danymi, aby wystrzec się błędów i wiedzieć, jakich metod użyć aby przeprowadzić szczegółowe analizy statystyczne.

Centrum statystyki agencji badawczej BioStat® realizuje projekty badawcze, których celem jest analiza statystyczna. Poprzedzające ją etapy, to:

 • projekt badawczy, składający się z:
 1. rozplanowania analizy statystycznej,
 2. dopasowania próby badawczej do celu badań,
 3. przeprowadzenia randomizacji,
 4. opracowania kwestionariuszy ankiet,
 5. wyboru metod analizy statystycznej.
 • gromadzenie danych i zarządzanie danymi,
 1. opracowanie bazy danych,
 2. prowadzenie badań w systemie online,
 3. przeprowadzenie procesu digitalizacji i przygotowanie zebranych danych do analizy statystycznej,
 4. graficzne opracowanie wyników.

Analizy statystyczne, z których specjaliści często korzystają, to przede wszystkim:

 • analizy regresji, korelacje i testy statystyczne,
 • analizy przeżycia,
 • analizy jedno- i wieloczynnikowe,
 • analizy koszykowe.

Kompleksowa analiza statystyczna

Metody analiz statystycznych, które są stosowane przez zespół ekspertów z centrum statystyki BioStat®, wykazują zgodność ze standardami czasopism listy filadelfijskiej. Dzięki temu każdy pracownik naukowy może z pomocą zespołu badaczy opublikować swoje wnioski / raport z badań / wyniki w jednym, wybranym, renomowanym czasopiśmie naukowym. Zdajemy sobie sprawę, że dla indywidualnych projektów biznesowych wymagane jest działanie na zasadach partnerskich – elastyczne i dopasowane do potrzeb klienta. Dlatego też, budując swoją renomę BioStat® współpracował z liderami w branży FMCG, a także na rynku medyczno-farmaceutycznym aby móc podjąć wielopoziomowe i rozbudowane wyzwania w każdej dziedzinie.

 

Sprawdź, jaką analizę możemy przeprowadzić dla Twojej firmy. Podejmij działania wspólnie razem z BioStat®.
____________
Chcesz zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu statystyki? Zapraszamy na kursy online.

Analizy statystyczne – statystyka dla każdej branży

Wysokiej jakości analizy statystyczne to zadanie wymagające zaangażowania zespołu składającego się z ekspertów posiadających doświadczenie i narzędzia dla tego typu projektów. Zaawansowane badania statystyczne, składające się z 3 rozbudowanych etapów: projektu badań, gromadzenia danych oraz stricte analizy statystycznej, pozwolą na realizację dużych przedsięwzięć naukowych oraz projektów badań dla usług komercyjnych.


Zastosowanie badań statystycznych
Analizy statystyczne
i konsulting prowadzony przez ekspertów z BioStat®  znajdzie zastosowanie w badaniach komercyjnych dla branży FMCG oraz w badaniach klinicznych prowadzonych przez ośrodki akademickie. Także samodzielni badacze mogą liczyć na wsparcie ze strony profesjonalistów BioStat® (również podczas przygotowania publikacji do czasopism obecnych na Master Journal List).

Specjaliści z centrum statystyki BioStat® prowadzą badania stosując sprawdzone oprogramowanie statystyczne SPSS oraz R. Rozbudowane funkcje wspomnianych pakietów a także język oprogramowania Python pozwala elastycznie działać ekspertom z BioStat®, zgodnie z wymaganiami klientów zlecających wykonanie analiz statystycznych.

Wsparcie dla badań klinicznych w poszczególnych fazach (I-IV) umożliwia wdrożenie autorskiego systemu eCRF.biz™, który daje sposobność szerokiego zarządzania danymi pochodzącymi z badań klinicznych. Dla medycyny i farmacji zespół ekspertów BioStat® wykonuje analizy statystyczne dla projektów:

 • badań obserwacyjnych,
 • edukacyjnych,
 • biorównoważności specyfików medycznych,
 • badań nad premenstrual syndrome,
 • HTA,
 • badań epidemiologicznych.

 

Etap analizy statystycznej przebiega na dokonaniu:

 • analiz jedno lub wielowymiarowych,
 • wykonaniu korelacji, modeli statystycznych, testów,
 • przygotowaniu raportów, a także interim analysis,
 • wyznaczeniu krzywych przeżycia.

Po wykonaniu analiz statystycznych przygotowywany jest raport końcowy z badań. Wyniki opracowuje się zgodnie ze standardami wymogów uniwersyteckich, dzięki czemu doktoranci oraz pracownicy naukowi mogą mieć pewność wykonania najwyższej jakości statystyk dla swoich prac badawczych.

15 lat w branży badawczej
15 lat w branży badawczej, a także doświadczenie badawcze naszych profesjonalistów z zespołu, w najlepszych europejskich i polskich ośrodkach uniwersyteckich sprawia, że ciągle rozwijamy metody swoich działań. Elastyczność i dopasowanie do klienta sprawiła, że zaufało nam wiele przedsiębiorstw świadczących usługi medyczno-farmaceutyczne oraz wiodące instytucje naukowe, które rekomendują nasze badania.

Badanie kompetencji jako badanie wewnętrznego potencjału pracownika lub kandydata

 

O powodzeniu firmy w głównym stopniu decydują zasoby, która ona posiada. Przy czym warto pamiętać, że przez zasoby rozumie się także pracowników i posiadane przez nich kompetencje. Stąd tak ważne jest poprawne dobieranie przyszłych pracowników oraz dbanie o rozwój tych już zatrudnionych. Istotą badania kompetencji, jest sprawdzenie w jakim stopniu posiadane kompetencje pozwolą pracownikowi bądź kandydatowi, sprostać powierzonym zadaniom. Jest również narzędziem pozwalającym określić kierunek rozwoju danego pracownika.

Kompetencje wyrażają wewnętrzny potencjał

Kompetencje nie są tylko tymi zachowaniami, które pozwalają na skuteczne realizowanie zadań wraz z osiąganiem wyznaczonych celów, ale także w ich skład wchodzą cechy ukryte wpływającą na owe zachowania. Warto pamiętać o tym, że wraz ze zmianą stanowiska zmieniają się pożądane kompetencje. Jako kompetencje rozumie się:

 • wiedzę,
 • umiejętności,
 • kompetencje personalne i społeczne.

Tym samym można zauważyć, że kompetencje wyrażają wewnętrzny potencjał pracownika bądź kandydata. Przy czym warto zaznaczyć, że potencjał ten jest zmienny w czasie
(np. wzrasta wiedza wraz z ukończeniem dodatkowych szkoleń).

Czym jest unikatowość kompetencji?

Podstawową cechą opisującą kompetencje zawodowe, jest ich unikatowość. Oznacza to, że daną kompetencję można zastosować w celu zrealizowania różnorodnych zadań. Przy czym można zaobserwować różny poziom unikatowości poszczególnych kompetencji. Obok kompetencji uniwersalnych wyróżnia się także kompetencje specjalistyczne.

Jakie są najpopularniejsze metody zdiagnozowania kompetencji?

W toku badania kompetencji można wykorzystać takie metody, jak:

 • Assessment & Development Center (A&DC) – metoda ta pozwala na zastosowanie w toku badania ćwiczeń symulacyjnych, które wykonywane są tak indywidualnie, jak i grupowo. Sesje te często trwają kilka godzin, a ich uczestnicy podlegają obserwacji, która ma pozwolić na zdiagnozowanie ich kompetencji,
 • Testy kompetencyjne – badana osoba ma za zadanie wypełnić ćwiczenie bądź odpowiedzieć na pytania. Przy czym warto zaznaczyć, że istnieją odpowiedzi prawidłowe – rozumiane jako pożądane – oraz nieprawidłowe,
 • Epizodyczny Wywiad Behawioralny (BEI) – badany ma za zadanie opowiedzieć o swoich zachowaniach z przeszłości odnoszących się do danych kompetencji. Wywiad ten ma na celu przewidzieć, w jaki sposób dana osoba zachowa się w przyszłości.

 

Statystyka do prac naukowych

Prowadząc badania, naukowcy bardzo często korzystają z potencjału firm badawczych. Możliwe jest zlecenie firmie wykonanie działań, mających na celu profesjonalne analizy statystyczne, na przykład podczas tworzenia prac naukowych. Zakres zlecenia bywa różny. Część naukowców korzystających z pomocy firm zewnętrznych, samodzielnie gromadzi dane, które następnie przekazuje firmie badawczej w celu zlecenia samej analizy statystycznej. Inni z kolei całość procesu gromadzenia danych cedują również na zleceniobiorcę. W tym przypadku po jego stronie jest dobór próby, konstrukcja kwestionariusza we współpracy ze zleceniodawcą, nadzór nad przebiegiem procesu wprowadzania danych oraz sama analiza. Profesjonalne firmy badawcze w swej ofercie mają również doradztwo z zakresu planowania eksperymentu bądź skutecznego zbierania danych. Analizy statystyczne dla nauki najczęściej są tworzone w zgodzie ze standardami listy filadelfijskiej.

Etapy realizacji badań

Firmy badawcze, które stale rozszerzają swoją ofertę uczestniczą w wielu projektach naukowych choć jedynie w sposób pośredni. Dziedziny, w których przeprowadzane są badania są bardzo różne, ale zawsze wymagają gromadzenia danych i przetwarzania ich, są to m.in. medycyna, ekonomia, farmacja. Współpraca najczęściej rozpoczyna się od etapu projektowania badania, a więc ustalenia próby respondentów, metody losowania próby, przygotowania planu analizy statystycznej (statystyka dla nauki), kwestionariuszy lub ankiet. W trakcie realizacji tego etapu określa się także schemat danych i dokonuje wyboru odpowiedniej analizy statystycznej. Drugim etapem współpracy jest gromadzenie danych. W celu właściwego przeprowadzenia fazy realizacji, należy zaprojektować oraz wykonać bazę danych. Następnie niezbędne jest utworzenie badań w formie online oraz bieżąca kontrola nad procesem wprowadzania danych. Za pomocą elektronicznych systemów ułatwione jest generowanie danych w formie umożliwiające dokonanie analizy. Niejednokrotnie wyżej opisane etapy są zrealizowane przez zleceniodawcę, a po stronie zleceniobiorcy pozostaje przeprowadzenie samej analizy statystycznej. Raport najczęściej przedstawiony jest w formie tradycyjnej i graficznej.

Statystyka do prac naukowych

Na etapie wyboru firmy badawczej najważniejsze jest aby skupić się na doświadczeniu firmy, a więc przede wszystkim jej kadry, w szczególności specjalistów IT. Są oni niezbędni do prawidłowego, profesjonalnego przeprowadzenia badania. Aktualnie odchodzi się od tradycyjnych metod gromadzenia danych na rzecz tych wspomaganych komputerowo lub telefonicznie. Świadomy nadzór nad trwającym badaniem oraz możliwość wyłapania niedoskonałości jest możliwy dzięki umiejętnościom kadry. W przypadku prac naukowych rzetelność danych jest wyjątkowo istotna, przez co wybór wykonawcy powinien być rozważny.

Różnice między badaniami obserwacyjnymi i klinicznymi

Zanim rozpoczęto w medycynie stosowanie badań klinicznych, przeprowadzano głównie badania obserwacyjne. Dzisiaj można mówić, że dały one niejako początek innym rodzajom badań. Nie oznacza to jednak zaniechania stosowania badań obserwacyjnych. Nadal można spotkać się z ich szerokim zastosowaniem w medycynie. Ogólnie rzecz ujmując, badania obserwacyjne to, jak sama nazwa wskazuje, obserwacja pewnej wybranej grupy osób z szerszej populacji. Wartym podkreślenia jest fakt, że wybierając osoby do udziału w badaniu, nie można przewidzieć, na którą z nich będzie wpływał badany czynnik. Głównym założeniem jest ocena bodźca prognostycznego, związanego z ryzykiem, jak i każdego innego, który może wystąpić, a do jego oceny nie można zastosować badania klinicznego. Jest kilka powodów, dla których nie można przeprowadzić w niektórych przypadkach badań klinicznych. Jednym z nich jest wysoki koszt takiego przedsięwzięcia. Inną przyczyną może być zbyt drażliwy temat badań, ich nieetyczny charakter czy zwyczajnie brak możliwości, aby je przeprowadzić.

Realizacja badań obserwacyjnych

Wyróżnić można dwa podstawowe rodzaje organizacji badań obserwacyjnych. Nauka dzieli je na retrospektywne i prospektywne. Pierwszy rodzaj badań dotyczy bazowania na zagadnieniach z przeszłości. Jest to zatem nic innego jak po prostu analiza zastanych już danych. Nie jest tajemnicą, że ten rodzaj badań ogranicza możliwości badacza, gdyż głównie skupia się on na analizie dawnych dokumentów medycznych. Drugi rodzaj badań odnosi się do planowania przyszłości. Cała praca polega na dokładnym zaplanowaniu całego procesu, chodzi o czas trwania badania, zakres danych zbieranych do analizy, a także każdy inny aspekt, który jest możliwy do zaplanowania. Należy wspomnieć, że wymienione szczegóły nie są możliwe do zaplanowania jeśli chodzi o badania retrospektywne.

Różnice między badaniami

Każde badanie, aby było rzetelne i wiarygodne, musi być dobrze zorganizowane na każdym etapie, począwszy od zaplanowania, a skończywszy na wynikach, wnioskach i rekomendacjach. Podobnie wygląda sytuacja z realizacją badań obserwacyjnych i klinicznych. Oceniając stopień w jakim są one wiarygodne, badacz nie kieruje się sztywnym schematem. W obu przypadkach bazuje on na zdrowym rozsądku oraz swojej intuicji. Jednak jak każde badania, tak i badania obserwacyjne różnią się od klinicznych w kliku podstawowych aspektach. Jednym z nich jest koszt, który w przypadku badań obserwacyjnych jest znacznie niższy. Grupa pacjentów, która może wziąć udział w badaniu jest w tym przypadku dużo większa. Inną różnicą między badaniami jest możliwość otrzymania dodatkowych informacji. Służą temu badania retrospektywne i prospektywne, które z kolei uzupełniają otrzymane wyniki.

Wypełnianie ankiet w Internecie

W dobie Internetu praca w domu nie stanowi żadnego problemu i nie musi kojarzyć się w sposób stereotypowy. Badania internetowe pozwalają dodatkowo zarobić oraz podzielić się swoją opinią na temat nowych produktów czy usług. Nie trzeba przy tym całego dnia spędzić na wypełnianiu ankiety online, lecz można zrobić to w zaciszu własnego domu i w wolnej chwili. Warto podkreślić, że zarabianie przez Internet, a mianowicie wypełnianie płatnych ankiet internetowych jest w pełni legalnym sposobem zarabiania pieniędzy. Dzięki temu praca w domu nie musi być kojarzona tylko z pracami porządkowymi.

Przeprowadzanie badań internetowych

Profesjonalne agencje badawcze, chcąc poznać opinię na wiele nurtujących pytań i kwestii, muszą przeprowadzać bardzo dużo badań na zlecenie swoich klientów. Ankieterzy są wtedy niezwykle pomocni, ponieważ ich różne opinie pozwalają unowocześnić i usprawnić wiele działań. Warto podkreślić, że udzielając odpowiedzi, otrzymuje się za to wynagrodzenie. Wyniki z przeprowadzanych badań, pomagają firmom w podejmowaniu kluczowych decyzji marketingowych. Niewielu konsumentów zdaje sobie jednak sprawę, że przedsiębiorstwa czekają właśnie na ich opinie, by w odpowiednim kierunku ukształtować swoje produkty. Aby badania były przeprowadzane w sposób obiektywny i rzetelny, firmy zlecają wykonanie owych badań agencjom badawczym. To właśnie zadaniem agencji badawczych jest zbadanie wybranego grona osób, do których najprawdopodobniej ma zostać skierowany produkt lub usługa. By poznać opinię respondentów, wykorzystuje się w tym celu badania internetowe, a konkretniej płatne ankiety online.

Jak zacząć

Rejestrując się na stronach internetowych, w celu wypełniania ankiety za punkty i nagrody można wiele zyskać. Bardzo ważnym jest wypełnianie ankiet zgodnie z prawdą, ponieważ tylko wtedy można coś zmienić na lepsze. Nie zawsze wystawianie złych opinii podniesie jakość obsługi czy towaru. Tylko rzetelne odpowiedzi są coś warte. Zdarza się, że respondenci poproszeni są o recenzję kinowego filmu, czy o opinię na temat masła orzechowego. Zakres prowadzonych badań jest bardzo szeroki i trudno określić z góry w jakim badaniu weźmie się udział. Niewątpliwą korzyścią z wypełniania ankiet internetowych jest możliwość oglądania produktów, które dopiero znajdą się na rynku. Zarabianie przez Internet na wypełnianiu ankiet jest coraz popularniejszym zajęciem. Dzięki takiej formie badania, ludzie mogą wyrażać swoje zdanie i przy okazji dodatkowo zarobić. Rozwijający się rynek badawczy sprzyja inwestowaniu w nowoczesne technologie, na których wszyscy skorzystają. Dzięki popularności Internetu wzrasta zainteresowanie płatne ankiety online. Osoby, które z różnych przyczyn nie mają możliwości wyrwania się z domu, mogą w ten sposób zarobić dodatkowe pieniądze.

Programy dedykowane dla firm

Coraz więcej jest na rynku oprogramowania specjalistycznych rozwiązań dla firm MSP. W związku z tym zdarzają się problemy, ponieważ niektórzy zarządzający przedsiębiorstwami, po zainwestowaniu w takie rozwiązanie, są niezadowoleni. By tego uniknąć najlepiej jest wybrać systemy informatyczne dopasowane do konkretnych potrzeb, a więc zwracające uwagę nie tylko na specyfikę branży, ale i na dane przedsiębiorstwo, niezależnie od jego wielkości i wartości obrotów. Dodatkowo, oprócz tego, że jest to oprogramowanie szyte na miarę, musi być dostępne w pełnym zakresie niezależnie od używanego urządzenia elektronicznego. Czy to jest smartfon, tablet czy laptop.

Oprogramowanie na zamówienie

Aplikacje dedykowane, np. aplikacje medyczne czy aplikacje bazodanowe, z reguły tworzone są jako uniwersalne narzędzia. Najnowocześniejsze mają jednak również opcje dopasowania do potrzeb konkretnego zamawiającego. Czyli wygląda to w ten sposób, że dostajemy narzędzie, którego rdzeń jest powtarzalny, uniwersalny, ale szczegóły są dostosowane do nas. Takie programy szyte na miarę mają pełne wsparcie działu IT firmy je sprzedającej. Zaplecze techniczne stanowią też zwykle specjaliści od baz danych. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą zmniejszyć koszty obsługi danych. Zyskują też narzędzie obsługujące pełen zakres działalności firmy, od obsługi księgowej i kadrowej, przez zarządzanie sprzedażą, produkcją, kontaktowanie się z klientami, wykonywanie analiz, aż po administrowanie zewnętrznymi danymi dotyczącymi klientów. Przedsiębiorca zyskuje więc podwójnie – wprowadza programy dla firm, które są intuicyjne, proste w obsłudze i ekonomicznie a także w pełni bezpieczne.

Bezpieczeństwo danych

Specyfiką tych programów jest to, że można uzyskać je w dwóch rodzajach licencji: OnSite, czyli są instalowane na komputerach klientów, na ich serwerach oraz OnCloud – dostępne za pośrednictwem sieci WWW, zainstalowane na serwerach firmy je sprzedającej. To drugie rozwiązanie jest bardzo wygodne dla przedsiębiorców i oznacza bardzo niskie koszty obsługi, jednak zachodzą w nim obawy o bezpieczeństwo udostępnianych firmie sprzedającej danych. Podstawą jest tutaj jednak dokładne sprawdzenie usługodawcy pod kątem doświadczenia, zrealizowanych projektów, zbudowanych baz danych i programów do ich obsługi, zabezpieczeń serwerów, audytów, standardowych procedur operacyjnych. Dodatkowym zabezpieczeniem jest pełne wsparcie doświadczonego zespołu IT, odpowiedzialnego za utrzymanie i rozwój aplikacji dedykowanych. Wśród zadań specjalistów z zakresu informatyki i telekomunikacji są: udoskonalanie systemu, wychwytywanie niepokojących informacji świadczących o zbliżających się problemach i natychmiastowe reagowanie na wszelkie awarie.

Description of healthcare market research Poland

In developed countries pharmaceutical and medical market is very big. Nowadays it is growing also in developing countries. Altogether their sale soon will be worth trillions of dollars. Besides of research and development activities, companies from these market invest a lot of money in marketing, which include healthcare marketing research Poland. For some of medical and pharmaceutical corporations these means a quick and huge development, for example for giants, like Novartis, Johnson & Johnson or Pfizer. But for many of companies it is struggle because of high level of competitiveness. Probably those companies are willing sometimes to spend more money on the marketing than on research and development.

Research activity

Before, as a company manager, you spend a money on marketing, e.g. advertising campaign, it is wise to invest in marketing research for pharmacy and medicine. Marketing research is the best tool to obtain information about company’s clients, cooperators, competitors. But for actual and reliable data you need experienced market research agency. That means a good portfolio, a wide range of research methods and techniques, a big research team (statisticians, analytics, IT specialists, moderators, interviewers, pollsters) and a proficient realization. For pharmaceutical market research Poland you can choose from hundreds of agencies, but you have to be careful. Only small part of them is able to conduct solid medical market research.

Conducting of medical marketing research Poland

Specialists from marketing research agency prepare for you whole research process, from the beginning, which is the conception and overview, through the realization of the research to official return in analysis, report and presentation. For example, they help you understand customers/patients needs, physicians needs, medical facility staff needs. They can obtain data for analysis by qualitative research or quantitative research or a combination of techniques. In quantitative research, for example: web interviewing (CAWI), telephone interviewing (CATI), computer assisted personal interviewing (CAPI) and personal, paper interviewing (PAPI). In qualitative research: individual in-depth interviews (IDI), focus group interviews (FGI), case studies, mystery client. Its use depends on a conception of the research, target groups, time of realization. Analytics from market surveys agency decide how many people, which area and when to ask questions (it is important to chose to quantitative research people by demographic and economic variables, lifestyle, shopping preferences and experiences, health situation, etc.). When you have research techniques, target group and research questions, eventually you can conduct your survey “in the field”.