Daily Archives: April 1, 2016

Statystyka do prac naukowych

Prowadząc badania, naukowcy bardzo często korzystają z potencjału firm badawczych. Możliwe jest zlecenie firmie wykonanie działań, mających na celu profesjonalne analizy statystyczne, na przykład podczas tworzenia prac naukowych. Zakres zlecenia bywa różny. Część naukowców korzystających z pomocy firm zewnętrznych, samodzielnie gromadzi dane, które następnie przekazuje firmie badawczej w celu zlecenia samej analizy statystycznej. Inni z kolei całość procesu gromadzenia danych cedują również na zleceniobiorcę. W tym przypadku po jego stronie jest dobór próby, konstrukcja kwestionariusza we współpracy ze zleceniodawcą, nadzór nad przebiegiem procesu wprowadzania danych oraz sama analiza. Profesjonalne firmy badawcze w swej ofercie mają również doradztwo z zakresu planowania eksperymentu bądź skutecznego zbierania danych. Analizy statystyczne dla nauki najczęściej są tworzone w zgodzie ze standardami listy filadelfijskiej.

Etapy realizacji badań

Firmy badawcze, które stale rozszerzają swoją ofertę uczestniczą w wielu projektach naukowych choć jedynie w sposób pośredni. Dziedziny, w których przeprowadzane są badania są bardzo różne, ale zawsze wymagają gromadzenia danych i przetwarzania ich, są to m.in. medycyna, ekonomia, farmacja. Współpraca najczęściej rozpoczyna się od etapu projektowania badania, a więc ustalenia próby respondentów, metody losowania próby, przygotowania planu analizy statystycznej (statystyka dla nauki), kwestionariuszy lub ankiet. W trakcie realizacji tego etapu określa się także schemat danych i dokonuje wyboru odpowiedniej analizy statystycznej. Drugim etapem współpracy jest gromadzenie danych. W celu właściwego przeprowadzenia fazy realizacji, należy zaprojektować oraz wykonać bazę danych. Następnie niezbędne jest utworzenie badań w formie online oraz bieżąca kontrola nad procesem wprowadzania danych. Za pomocą elektronicznych systemów ułatwione jest generowanie danych w formie umożliwiające dokonanie analizy. Niejednokrotnie wyżej opisane etapy są zrealizowane przez zleceniodawcę, a po stronie zleceniobiorcy pozostaje przeprowadzenie samej analizy statystycznej. Raport najczęściej przedstawiony jest w formie tradycyjnej i graficznej.

Statystyka do prac naukowych

Na etapie wyboru firmy badawczej najważniejsze jest aby skupić się na doświadczeniu firmy, a więc przede wszystkim jej kadry, w szczególności specjalistów IT. Są oni niezbędni do prawidłowego, profesjonalnego przeprowadzenia badania. Aktualnie odchodzi się od tradycyjnych metod gromadzenia danych na rzecz tych wspomaganych komputerowo lub telefonicznie. Świadomy nadzór nad trwającym badaniem oraz możliwość wyłapania niedoskonałości jest możliwy dzięki umiejętnościom kadry. W przypadku prac naukowych rzetelność danych jest wyjątkowo istotna, przez co wybór wykonawcy powinien być rozważny.