Program do ankiet – marketing w Twoich rękach

Jeśli poszukujesz odpowiedniego rozwiązania, dzięki któremu w szybki sposób dotrzesz do opinii klientów oraz grup potencjalnych nabywców Twoich produktów i usług, to warto zapoznać się z programami do tworzenia ankiet. Skuteczne, szybkie a przede wszystkim tanie w porównaniu z innymi wysokobudżetowymi rozwiązaniami, jakie proponują specjaliści od reklamy, rozwiązanie da Ci sposobność do zapoznania się ze zdaniem klientów na temat Twojej marki.

 

Doskonałe narzędzie online

Internetowe narzędzie, program do ankiet SurvGo™ zaproponowane przez specjalistów firmy BioStat® umożliwia samodzielne przeprowadzenie procesu badawczego:

 • stworzenie kwestionariusza badań (z możliwością wykorzystania szablonów),
 • dobranie odpowiedniej grupy respondentów do badań,
 • zaproszenie panelistów różnymi kanałami komunikacji (w formie SMS, za pomocą linka na portalu społecznościowym, przez zaproszenie e-mail),
 • kontrolę nad bieżącym przebiegiem procesu badawczego,
 • filtrowanie pozyskanych wyników,
 • analizę wyników i rzetelny raport z badań,
 • możliwość eksportu pozyskanych wyników do formatu PDF, MS oraz Excel.

 

Informacje uzyskane dzięki działaniu w programie do ankiet doskonale sprawdzą się jako podstawa na której można budować silne strategie marketingowe. Dzięki pozyskanym danym dowiesz się wystarczająco dużo o swoich klientach, by móc odpowiedzieć na ich potrzeby
i planować strategie PR-owe a także rozwijać strefę obsługi klienta. Jeśli chcesz przetestować lojalność klientów wobec marki, nie ma lepszego rozwiązania niż badanie NPS. Klienci, którzy promują Twoją markę, utożsamiają się z nią – są przyjemnym w komunikacji targetem. Warto pochylić się nad uwagami tych, którzy neutralnie odnoszą się do proponowanych przez firmę produktów i usług. Ich opinie są ważne, ponieważ to grupa neutralnych klientów jest zazwyczaj najbardziej liczna.

Dobre relacje z klientami i odpowiedź na ich potrzeby, to podstawa promocji dzisiejszych firm. Zarówno korporacyjni giganci, jak i małe tradycyjne przedsiębiorstwa zabiegają o możliwość stałej komunikacji z klientem oraz dostępność do informacji zwrotnych na temat  jakości oferowanych produktów i usług. Nie daj się wyprzedzić konkurencji i skorzystaj z możliwości ankietyzacji online w zdobywaniu tych informacji.

Przeprowadzenie profesjonalnych badań, pod okiem ekspertów zapewnia aplikacja SurvGo™. Dzięki nim będziesz mógł:

 • zmierzyć poziom rozpoznawalności wśród klientów,
 • zapoznać się z opiniami grup klientów, na jakich Ci zależy,
 • zdobyć rzetelne opinie o produktach i usługach,
 • pozyskać promotorów marki i wskazać jej krytyków,
 • zdobyć przewagę nad konkurencją.

Nowe plany i pomysły marketingowe w firmie muszą opierać się o rzetelne informacje, najlepiej pozyskane prosto od klientów. Dzięki aplikacji SurvGo™ interesujące Cię dane uzyskasz już w ciągu 24h.

 

Dostępność „web”

Ankietyzacja to świetne narzędzie do rozpoczęcia procesu innowacji marketingowych w  firmie. Zarówno duża firma, jak i małe przedsiębiorstwo może długofalowo korzystać z pozyskanych w trakcie badań wyników. Tworząc ankietę dzięki aplikacji SurvGo™, błyskawicznie otrzymasz wyniki wraz z automatycznym raportem. Internetowa platforma służąca samodzielnemu prowadzeniu procesu badań opinii zapewnia stałą kontrolę nad  procesem realizacji badania, umożliwia modyfikowanie kwestionariusza w trakcie trwania badania (celem idealnego dopasowania do intencji zlecającego).

 

Przejrzysta forma

Program do ankiet jest dostępny w aplikacji SurvGo™ w każdej chwili i z każdego urządzenia mobilnego. Zgromadzone dane, zebrane wyniki z ankiet można wygenerować w formie raportu. Czytelny i łatwy w interpretacji raport, w postaci tabel i wykresów – będzie dobrym materiałem, dzięki któremu przedstawisz i uargumentujesz nowe rozwiązania strategii rozwoju w Twojej firmie.

Badania ankietowe – koszty i realizacja

Ankiety to jedna z najlepszych form badania opinii a także badania rynku. Dzięki nim można szybko uzyskać dane od reprezentatywnych grup respondentów Pozwalają one w szybki sposób pozyskać mierzalne i porównywalne informacje od reprezentatywnych grup respondentów. Cechuje je także anonimowość wypowiedzi respondentów, a także niskie koszty realizacji. Jest to silny argument przemawiający za prowadzeniem badań ankietowych w biznesie. Najmniejsze koszty są związane z ankietą elektroniczną – od 2 do 5 złotych za ankietę. Najwyższy koszt pochłaniają ankiety, które angażują pracę ankieterów (PAPI/CAPI). Krótsza to koszty od 15-20 złotych, dłuższe: od 20 do 30 złotych.

 

Badania ankietowe – co wpływa na koszty?
Istnieje kilka istotnych czynników wpływających na koszty badań ankietowych. Głównym jest opracowanie narzędzia badawczego. Badania ankietowe wykorzystujące kwestionariusz ankiety skonstruowane są począwszy od: układu pytań uwzględniających tematykę badawczą, następnie liczbę i rodzaj pytań (pytania otwarte oraz zamknięte), a skończywszy na dodatkowych elementach multimedialnych, typowych dla ankiet elektronicznych. Dodatkowo należy przygotować elektroniczną wersję kwestionariusza ankiety w cyfrowej formie, przeprowadzić analizę zebranego materiału badawczego oraz opracować raport badawczy.

Koszty podstawowe ankietyzacji są zależne od wielkości próby badawczej. Wykorzystanie elektronicznych systemów badawczych lub zaangażowanie ankietera wiąże się z ogólnie większymi kosztami przeprowadzenia ankietyzacji.

Cena pojedynczej ankiety zależna jest od sposobu, w jaki zostanie przeprowadzona. Możliwości jest wiele: elektroniczna ankieta internetowa, badanie terenowe przeprowadzone przez ankietera, badanie telefoniczne. Następne istotne elementy, które wpłyną na cenę pojedynczej ankiety, to jej długość (ilość pytań), a także docelowa grupa badawcza (wielkość próby oraz jej charakterystyka), do której badanie ma być skierowane.

 

Doświadczenie gwarantem dobrze zrealizowanych badań
Agencje badawcze, realizujące badania ankietowe – zarówno dla biznesu jak i dla nauki warte są uwagi ze względu na doświadczenie w różnych branżach. Różnorodność metod ankietyzacji, dostępność do panelu konsumenckiego np.: Badanie Opinii.pl, a także wieloletnie doświadczenie w branży badawczej to główne czynniki, na które warto zwrócić uwagę wybierając odpowiednią agencję badawczą.

 

Szacunkowe ceny ankiet agencji badawczej BioStat®, która posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań w różnych sektorach biznesu kształtują się następująco:

– ankiety internetowe: od 1 zł netto za 1 kwestionariusz (wśród pracowników oraz klientów,  przy dostarczeniu bazy adresów mailowych) do 2,50 zł netto za pośrednictwem panelu badanieopinii.pl z zarejestrowanymi ponad 50 000 panelistów,

–  ankiety telefoniczne (CATI) – uzależnione od liczby pytań, szacunkowy koszt to od 10 do 20 zł.

– ankiety papierowe, to cena od 15 do 30 zł.

 

Dodatkowe koszty badań ankietowych:

 • analiza statystyczna: od 800 zł
 • opracowanie metodologii badań: od 400 zł
 • opracowanie narzędzi badawczych: od 250 zł
 • konsultacje: 100 zł/h

 

Powyższe ceny to jedynie informacja wstępna dotycząca oferty badań ankietowych firmy BioStat®. Każde zlecenie jest rozpatrywane indywidualnie. Klientom oferujemy korzystne modele współpracy.

eCRF

eCRF. clinical data sofware. Statistics.

Discover our capabilities
Monitoring, research, analysis, statistics,
dedicated eCRF, support, security
Learn about ecrf.bizTM
Comprehensive research supportAvailable on any platform, according to the standard: FDA Title 21 CFR Part 11

The eCRF.biz™ system eliminates traditional paper documents (observation cards, reports, statements, etc.) produced and collected during project implementation. It enables remote data collection, data management, contains an analytical module that allows you to monitor progress and generate project statistics.

Thanks to the system implementation of modern analytical solutions, it effectively eliminates the risk of data shortages. It has an automatic entry control component that allows for verification of correctness already at the data input stage.
Doctor/researcher

Signature of the contract
Keeping a patient file
Issuing of medicines
Notification of adverse events
Closing of visits

Monitor/Statisticalian

Real-time preview
Creating Queries
Audit trail
Validation (SDV and others)
Export of data

Sponsor

Real-time preview
Export of data
Communication with users
Reports

Distributor

Access to the drug database
Distribution of medicines between centres and centres
Returns of medicines
Forwarding planning

Survey monitoringForeign real-time management

View patient information collected.

Statistics of collected data (summary tables, charts).

Statistics of research progress (simple, dedicated).

Possibility of printing filled in CRF forms.

Possibility to print AE/SAE forms (e.g. CIOMS).

Audit trail – tracking changes in entry values.

Data query – query mechanism for entries.

Mailing – e-mail notification of undesired events.
Second ManagementRandomization, distribution, drug delivery to patients
Randomisation

The module provides an efficient and flexible patient randomization process, allowing you to define the necessary functions needed to conduct a reliable clinical trial. FDA 21 CFR Part 11 compliant module.
Properties
Stratification of patients.
Selection of randomization methods (simple, block, biased-coin).
Blinded or unlocked options.
Configuration of registration forms.
Configuration of inclusion and exclusion criteria.
Monitoring of randomization status and tracking of patient registration status.
One-step and multi-step registration.
Drawing at the end of the last patient registration form / step.
Patient management and status monitoring
Reports, verification and data export.

See more: eCRF clinical data system

Informacja na wagę zdrowia

Duże ilości danych na raz

Współczesna medycyna i farmakologia są dziedzinami niezwykle skomplikowanymi. Jeśli chcą być naprawdę skuteczne (a od tego przecież zależy zdrowie nas wszystkich) muszą operować ogromnymi ilościami danych. Samo gromadzenie i katalogowanie takich informacji stanowi spore wyzwanie, co dopiero mówić o ich sensownym przetwarzaniu i wyciąganiu wniosków o dużej istotności dla świata nauki i nie tylko. Tu do dzieła wkracza biostatystka, która stosuje metody analiz matematycznych do obsługi danych o charakterze medycznym i farmakologicznym. Dzięki temu możliwym jest odkrywanie złożonych zależności i relacji, które wyznaczają współczesne trendy i inspirują kolejne projekty badawcze, wpływając w końcowym kształcie na stosowane w medycynie rozwiązania terapeutyczne.

 

Analiza dla medycyny

Istotne w tego typu analizach dla medycyny są najnowsze metody i osiągnięcia w dziedzinie informatyki oraz statystyki matematycznej, ewoluującej równolegle z technologią. Z pomocą narzędzi bioinformatycznych i odpowiednich systemów autorskiego oprogramowania możliwe jest gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie ważnych statystycznie danych. Przekształcenia, jakich dokonuje się z pomocą najnowocześniejszych narzędzi pozwalają na dostrzeżenie różnych rodzajów powiązań, wieloaspektowy zbiór możliwych relacji. Dobór odpowiedniej metodologii zależy przede wszystkim od potrzeb i wymagań klientów, a także od rodzaju poddawanych analizom danych. Po zakończeniu działań statystycznych, istotna jest również odpowiednia prezentacja wyniosków – najlepiej w postaci maksymalnie czytelnego i przejrzystego raportu, jak najlepiej odpowiadającego na pytania zleceniodawcy. Najlepsze firmy związane ze statystyką dla medycyny mogą pochwalić się bardzo wysoką rzetelnością badań i zgodnością ze standardem EBM (evidence based medicine, ang. medycyna oparta na faktach). Jakich analiz można się spodziewać w ofercie profesjonalnych instytutów skierowanej do przedsiębiorstw medycznych? Z pewnością dominować będą badania obserwacyjne, edukacyjne, statystyczno-epidemiologiczne – jeżeli jednak klient chciałby przeprowadzić innego typu badanie, zwykle stanowi to tym ciekawsze wyzwanie dla analityków, którego realizacja przebiegać będzie w ścisłej współpracy ze zlecającym.

 

Analizy farmakologiczne

Firmy specjalizujące się w analizach statystycznych dla medycyny posiadają w swojej ofercie również pozycje przygotowane specjalnie dla rynku farmaceutycznego: to badania leków dostępnych bez recepty, jak i tych dostępnych na receptę. W ramach analiz statystycznych możliwe są zarówno badania obserwacyjne, kliniczne, jak i te związane z mierzeniem poziomu satysfakcji i zadowolenia, oraz skuteczności i trafności doboru rozwiązań promocyjnych. Dzięki profesjonalnej analizie wyników prowadzonej przez wyspecjalizowany zespół ekspertów z różnych dziedzin możliwe jest zasugerowanie odpowiednich strategii i kroków, które pozwolą na stały rozwój w dobrym kierunku. Szczegółowy raport z odpowiednio czytelną prezentacją wyników w postaci wykresów opatrzonych opisowym komentarzem dotyczącym zaobserwowanych prawidłowości stanowi cenne źródło wiedzy i zwykle pozwala na wytyczenie dalszych kierunków działania.

 

Najważniejsza jest współpraca

Podczas tego typu analiz najważniejsza jest zawsze ścisła współpraca z klientem, co oznacza konsultacje na każdym etapie prowadzonych przez zespół badań. Przy analizach biostatystycznych, jak przy żadnych innych, istotna jest synteza specjalistycznej wiedzy. Dzięki temu zespoły ekspertów mogą wspólnie konstruować i przekształcać bazy danych, które pozwolą na rzetelne wskazanie istotnych relacji pomiędzy informacjami pozyskanymi w trybie badania. To ważne, by zleceniobiorca uzgadniał wszelkie istotne kwestie ze zlecającym badanie przedsiębiorcą, który najlepiej orientuje się w prowadzonej działalności, stanowiąc głos najważniejszy przy akceptacji podejmowanych działań badawczych.

Gdzie szukać pomocy – fizjoterapeuta?

Rowerem jest zdrowo

Pan Michał to bardzo nowoczesny człowiek. Ma wysoką świadomość ekologiczną, segreguje śmieci, oszczędza wodę, korzysta z ogrzewania miejskiego, a prąd generuje w dużej mierze dzięki zainstalowanym na dachu ogniwom baterii słonecznych. Pan Michał jest też fanem nowinek technologicznych i rozwiązań prozdrowotnych, kiedy więc w jego miejscowości pojawiły się nareszcie znane z europejskich stolic miejskie rowery, z chęcią przesiadł się ze spalinowego napędu na siłę własnych nóg. Dojazd do pracy zajmuje w ten sposób porównywalny czas dzięki możliwości przejazdu samym środkiem parku z mostkiem nad pięknym małym stawem. Ta codzienna dawka ruchu jest dobra dla krążenia, pomaga też zachować kondycję, kiedy praktykuje się, jak pan Michał, siedzący tryb pracy. Nie musi dzięki temu korzystać z usług gabinetu fizjoterapeuty.

Wiosna, lato, jesień…

Rowery są znakomitą alternatywą dla mieszkańców miast, ponieważ oferują możliwość ominięcia korków albo wręcz wybrania najkrótszej trasy, niemożliwej do pokonania samochodem. Wiosną aż chce się wskoczyć na rower i poczuć ciepły wiatr na twarzy, latem pęd powietrza zapewnia najlepszą klimatyzację, a jesienią… no cóż, jesień potrafi sprawić, że boli bark. Kurtka kurtką, ale kiedy pan Michał w najlepsze śmigał do pracy, wychłodził mocno staw barkowy. Nie pomogło też i to, że bark mocno pracował podczas amortyzowania wybojów na zabytkowym mostku. Ból nie pojawił się zaraz po przejażdżce, ani nawet w godzinę później. Dopiero kolejnego ranka pan Michał poczuł, że będzie trzeba sięgnąć po maść rozgrzewająco-przeciwbólową, a może nawet zasięgnąć porady fizjoterapeuty. Dzięki szerokim horyzontom, pan Michał wie, że sygnały bólowe to ważna wiadomość od ciała dla jego użytkownika. Trzeba się z nimi liczyć, jeśli planuje się długie i szczęśliwe korzystanie z siły własnych mięśni.

Kiedy boli bark

Schorzenia na tle reumatycznym, zapalenia stawu ramienno-łopatkowego, zmiany zwyrodnieniowe, a nawet guz płuca czy stan zawałowy serca mogą dawać oznaki bólowe w obrębie barku. Jest to okolica mocno narażona na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości związane z dużą ruchomością stawu i składających się na niego elementów. Ważne jest, aby dobrze rozpoznać i umiejscowić źródło oraz charakter odczuwanych objawów bólowych, tak aby móc wskazać i opisać specjaliście co, jak i gdzie boli. Konsultacja medyczna pozwoli dobrać odpowiednią terapię – najczęściej łączącą elementy fizjoterapeutyczne oraz farmakologiczne. Zastosowanie masażu rehabilitacyjnego znacznie przyspiesza przywracanie pełnej sprawności stawu, poprawia jego odżywienie i ukrwienie oraz mocno ogranicza ból barku.

Pomoc

Nawet, kiedy jesteśmy przekonani, że po prostu nas przewiało i wystarczy posmarować się maścią, sięgnąć po termofor albo otulić się wełnianym pledem, nie powinniśmy rezygnować z konsultacji ze specjalistą. Staw barkowy ma największą ruchomość spośród wszystkich stawów w ludzkim ciele – to niezwykle ważne, aby zachować jego pełną funkcjonalność, dlatego lekceważenie nawet drobnych urazów czy stanów zapalnych nie powinno mieć miejsca. Przechodzone dolegliwości cechuje tendencja do kumulowania się we większe jednostki chorobowe, które mogą znacznie wpłynąć na możliwości poruszania ręką, a z całą pewnością nieść będą ze sobą dodatkowy ból. Zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać, niż leczyć, warto nie odpuszczać sobie wizyt u specjalisty i dbać o siebie – szczególnie jesienią!

Nie samym leczeniem lekarz żyje

Rozległy obszar działania

Medycyna słusznie uznawana jest za jedną z najbardziej skomplikowanych dziedzin, jakie wynalazła ludzkość. Jej zagadnienia dotyczą nie tylko samego przedmiotu – zdrowia i życia – ale także wszystkiego tego, co związane jest z pracą i z pacjentem. Dzisiaj w skład tej obszernej dziedziny wiedzy wchodzi także działalność administracyjna i techniczna, która okazuje się niezwykle pracowita i czasochłonna. Na szczęście rozwój technologii również pod tym względem wspiera medycynę, zarówno publiczną, jak i prywatną.

 

Programy wspomagające pracę gabinetu medycznego

Panuje powszechna zgoda co do faktu, że wszystkim ludziom zależy na czasie: zarówno pracownikom opieki medycznej, jak i ich pacjentom. Program EDM do prowadzenia praktyki lekarskiej pozwala  znacząco zaoszczędzić na czasie, który z pewnością możemy znacznie lepiej wykorzystać. Zastanawiając się nad odpowiednim oprogramowaniem warto zwrócić uwagę na standardy przejrzystości i intuicyjności – czyli czy dany program jest poręczny i łatwy w użyciu. Obsługa tych profesjonalnych programów powinna być naprawdę prosta, żeby nie wiązała się z nią konieczność odbywania specjalistycznych szkoleń, czy korzystania z podręcznika grubości solidnej cegły. Na szczęście współczesne programy do prowadzenia praktyki lekarskiej zwykle są produktami opartymi na znanych nam już rozwiązaniach, dzięki czemu mniej męczymy i siebie, i pacjentów, co pozytywnie przekłada się na czas naszej pracy z niezbędną dokumentacją.

 

Liczenie się z czasem i przestrzenią

Elektroniczne formy zarządzania dokumentacją posiadają dodatkowy walor związany z faktem, że większość informacji znajduje się w tzw. „chmurze” (znaczy to, że nie zajmują miejsca na komputerze). W stosunku do prowadzonej wciąż jeszcze w wielu gabinetach analogowej postaci gromadzenia danych, zwyczajnie można zaoszczędzić na przestrzeni i wydatkach związanych choćby z papierem oraz drobnymi artykułami biurowymi – przy okazji są to rozwiązania przyjazne środowisku. Mając wszystkie informacje w jednym miejscu, już nigdy nie będzie trzeba dosłownie przekopać się przez tonę papierów, łatwy dostęp zakłada, że wystarczy wpisać odpowiednie słowa klucze w oko wyszukiwarki – i gotowe. Dzięki temu spędzające nam dziś często sen z powiek błędy i przeszkody zostają ograniczone do minimum, a nawet zupełnie zniwelowane.

 

Mniejszy stres

Umieszczenie danych w łatwo dostępnym z każdego urządzenia miejscu sprawia również, że personel wspomagający lekarza ma możliwość w pełni skupić się na czynnościach związanych z opieką nad pacjentem, zamiast bezustannie czuwać nad bezpieczeństwem dokumentacji i administrowaniem. Dzięki temu mniej prawdopodobne stają się sytuacje stresowe, w których zaginiona kartoteka, wyniki badań lub inny dokument stają się drażniącym punktem zapalnym – często nie do wyleczenia. Nad bezpieczeństwem powierzonych oprogramowaniu danych czuwają rozbudowane systemy ochrony, zabezpieczające zarówno przed ich kradzieżą jak i uszkodzeniem wskutek awarii sprzętu. Zastosowane mechanizmy są podobne, jak w przypadku bankowości internetowej.

 

Pacjent w nowej roli

Najważniejsza dla pacjenta jest możliwość mobilnego korzystania z kalendarzy wizyt. Dzięki standardom łatwej obsługi już dziś ta funkcja staje się wyjątkowo poręcznym narzędziem, pozwalającym na umawianie wizyt z domu. Po stronie pacjenta znajduje się wysiłek wpisania się w kalendarz zgodnie z jego preferencjami i umówionymi już wizytami lekarza w godzinach jego pracy Cała operacja ogranicza się do kilku kliknięć, bez konieczności dzwonienia do rejestracji i bez konieczności wizyty w przychodni. Wbudowany system powiadomień sms pozwala również uniknąć pacjentom zapominania o wizycie, a w razie chęci jej odwołania, program samodzielnie dostosuje terminarz, powiadamiając lekarza i pozostałych pacjentów o możliwych przesunięciach terminów.

 

Czego programiści nie przewidzieli…

… to dodadzą. Wiele programów i aplikacji do prowadzenia praktyki lekarskiej zawiera również szereg interesujących funkcji, jak choćby dostęp do bazy leków oraz procedur medycznych. Zwykle dają również możliwość prowadzenia dedykowanej strony internetowej gabinetu, a w wypadku potrzeb nieprzewidzianych w wersji podstawowej istnieje również możliwość jej rozszerzenia o kolejne funkcjonalności. Oczywiście, komputer to jedna sprawa, a drugą jest telefon komórkowy przy którym obecnie spędzamy znacznie więcej czasu. Oprogramowanie do prowadzenia gabinetu występuje również w wersji aplikacji mobilnej, dzięki czemu wizyta u lekarza może okazać się dla pacjenta znacznie mniej stresującą sprawą niż bywało dotychczas. To wspaniałe, że technologia odnajduje się dziś w skracaniu dystansu lekarz-pacjent, umożliwiając rozwój gabinetów w kierunku oszczędności czasu i maksymalizacji zadowolenia z jakości usług.

Badanie kompetencji jako badanie wewnętrznego potencjału pracownika lub kandydata

 

O powodzeniu firmy w głównym stopniu decydują zasoby, która ona posiada. Przy czym warto pamiętać, że przez zasoby rozumie się także pracowników i posiadane przez nich kompetencje. Stąd tak ważne jest poprawne dobieranie przyszłych pracowników oraz dbanie o rozwój tych już zatrudnionych. Istotą badania kompetencji, jest sprawdzenie w jakim stopniu posiadane kompetencje pozwolą pracownikowi bądź kandydatowi, sprostać powierzonym zadaniom. Jest również narzędziem pozwalającym określić kierunek rozwoju danego pracownika.

Kompetencje wyrażają wewnętrzny potencjał

Kompetencje nie są tylko tymi zachowaniami, które pozwalają na skuteczne realizowanie zadań wraz z osiąganiem wyznaczonych celów, ale także w ich skład wchodzą cechy ukryte wpływającą na owe zachowania. Warto pamiętać o tym, że wraz ze zmianą stanowiska zmieniają się pożądane kompetencje. Jako kompetencje rozumie się:

 • wiedzę,
 • umiejętności,
 • kompetencje personalne i społeczne.

Tym samym można zauważyć, że kompetencje wyrażają wewnętrzny potencjał pracownika bądź kandydata. Przy czym warto zaznaczyć, że potencjał ten jest zmienny w czasie
(np. wzrasta wiedza wraz z ukończeniem dodatkowych szkoleń).

Czym jest unikatowość kompetencji?

Podstawową cechą opisującą kompetencje zawodowe, jest ich unikatowość. Oznacza to, że daną kompetencję można zastosować w celu zrealizowania różnorodnych zadań. Przy czym można zaobserwować różny poziom unikatowości poszczególnych kompetencji. Obok kompetencji uniwersalnych wyróżnia się także kompetencje specjalistyczne.

Jakie są najpopularniejsze metody zdiagnozowania kompetencji?

W toku badania kompetencji można wykorzystać takie metody, jak:

 • Assessment & Development Center (A&DC) – metoda ta pozwala na zastosowanie w toku badania ćwiczeń symulacyjnych, które wykonywane są tak indywidualnie, jak i grupowo. Sesje te często trwają kilka godzin, a ich uczestnicy podlegają obserwacji, która ma pozwolić na zdiagnozowanie ich kompetencji,
 • Testy kompetencyjne – badana osoba ma za zadanie wypełnić ćwiczenie bądź odpowiedzieć na pytania. Przy czym warto zaznaczyć, że istnieją odpowiedzi prawidłowe – rozumiane jako pożądane – oraz nieprawidłowe,
 • Epizodyczny Wywiad Behawioralny (BEI) – badany ma za zadanie opowiedzieć o swoich zachowaniach z przeszłości odnoszących się do danych kompetencji. Wywiad ten ma na celu przewidzieć, w jaki sposób dana osoba zachowa się w przyszłości.

 

Jak można zwiększyć zadowolenie klientów?

Satysfakcja klientów to termin o ogromnym znaczeniu dla powodzenia biznesu. Poziom zadowolenia klientów istotnie wpływa na to, czy będą oni wracać do firmy i ponownie sięgać po jej produkty bądź korzystać ze świadczonych przez nią usług. Pojawia się pytanie w jaki sposób można zwiększać satysfakcję klientów, podnosząc tym samym swoje szanse na osiągnięcie sukcesu.

Sprawny system komunikowania się klientów z firmą

Jednym z elementów wpływających na poziom zadowolenia klientów jest sprawny system komunikowania się z firmą. Jeśli damy klientom możliwość mówienia o swoich potrzebach, oczekiwaniach i problemach, możemy być pewni, że ich poziom zadowolenia wzrośnie. Firmy, w których trzeba całymi godzinami czekać na połączenie się z konsultantem bądź tygodniami nie odpisują na maile nie zbierają pozytywnych not wśród klientów. Satysfakcja klientów jest w takich przypadkach bardzo niska. Efekt? Klienci szukają innych firm. Raczej nie sięgną ponownie po produkt bądź usługę firmy, która nie jest nastawiona na efektywną komunikację.

Szkolenia pracowników pracujących bezpośrednio z klientem

Dział obsługi klienta w istotny sposób wpływa na poziom satysfakcji klientów. To, jak bardzo zadowoleni będą klienci uzależnione jest oczywiście od jakości obsługi. Dlatego tak ważne jest, aby regularnie szkolić pracowników w zakresie pracy z klientem. Nacisk powinien być kładziony na empatię, umiejętność nawiązywania kontaktów, rozwiązywania problemów. Dobrze wyszkolony pracowników działu obsługi klienta to większe szanse na zadowolenie tych, którzy z naszych usług zdecydowali się skorzystać.

Jakość

Klient będzie zadowolony wówczas, gdy jakość kupionego przez niego produktu będzie naprawdę wysoka. Firmy zapominające o jakości i idące na ilość muszą liczyć się z niskim poziomem zadowolenia swoich klientów. Podkreślić należy, że satysfakcja klientów będzie jeszcze większa, jeśli wysoka jakość będzie szła w parze z naprawdę przystępną ceną. Im bardziej atrakcyjne ceny zaoferujemy swoim klientom, tym szanse na ich zadowolenie będą większe.

Odpowiedź na oczekiwania klientów

Firmy wzbudzające duże zadowolenie klientów kładą niemały nacisk na poznanie potrzeb i oczekiwań tych, do których adresują swoje usługi czy produkty. Nie można zapominać o ogromnej roli managera w budowaniu satysfakcji klientów. To pracownik, na którym nie należy oszczędzać. Im większe będą jego kwalifikacje, tym większe szanse na to, że świetnie sprawdzi się w swojej pracy, zapewniając nam szerokie grono naprawdę usatysfakcjonowanych klientów.

Rozwój społeczny w kontekście zachodzących zmian

Badając zbiorowości należy pamiętać, że są one zmienne, aczkolwiek zmiany czasami zachodzą rzeczywiście powoli. O zmienności społecznej można mówić na dwa sposoby. Z jednej strony może zmierzać ona do rozwoju, ale z drugiej strony może ona skutkować regresem. W obszarze socjologii praca, która jest podejmowana ma zadanie określić charakter tych zmian.

Sposoby na pojmowanie rozwoju

Badając rozwój społeczny należy skupić się na takich kwestiach jak:

 • przyczyny rozwoju/regresu;
 • prawidłowości zachodzących zmian;
 • wskazanie tego, co podlega zmianą i tego, co jest relatywnie trwałe.

W skutek przeprowadzonych procesów otrzymuje się informacje, które wpływają na kształtowanie wizji świata, jak i pojmowania go. Z pomocą w kwestii stawianych wymogów przychodzi socjologia. Praca, która jest w ramach niej realizowana zmierza do poszerzenia wiedzy na temat świata, który nas otacza.

Zmiana a rozwój społeczny

Mówiąc o zmianie w kwestii rozwoju społecznego wyodrębnia się następujące czynniki:

 • ruchy społeczne;
 • nowości techniczne i naukowe;
 • zmiany demograficzne;
 • dyfuzja kultur;
 • zmiany w środowisku naturalnym.

Mówiąc pokrótce: ruchy społeczne są zbiorowym dążeniem nakierowanym na wspólne osiągniecie jakiegoś celu. Pojawienie się nowości technicznych i naukowych oddziałują na życie człowieka. Przy czym najpierw mówi się o zmianach ekonomicznych, później o zmianach w kontekście organizacji zbiorowości, a dopiero później dochodzi do zmiany w świadomości człowieka. Co więcej nowości w dziedzinie nauki wpływają na zmianę realizacji potrzeb.

Rozwój to wiele trudno uchwytnych zjawisk

Dyfuzja kultur obejmuje przenikanie się między kulturami idei czy wzorców zachowania. Dzięki utrzymaniu tego kontaktu możliwym staje się rozwój różnych gałęzi działalności człowieka. Biorąc pod uwagę złożoność procesu, jakim jest rozwój, a także jego skomplikowany charakter pomocą w uchwyceniu zachodzących zjawisk może być socjologia. Praca, która zostaje wykonana w jej ramach:

 • pozwala zrozumieć zachodzące zjawiska;
 • wskazać tempo i kierunek zmian;
 • określić niebezpieczeństwa i korzyści.

Proces musi odznaczać się skutecznością

Wykorzystując narzędzia, która ma do zaoferowania nauka można osiągnąć stawiane przed badaniem cele. W szczególności, jeśli w procesach umiejętnie wykorzysta się zaplecze wiedzy socjologicznej. Praca badawcza, która podejmowana jest w temacie rozwoju wymaga dużej uważności oraz zastosowania wyspecjalizowanych narzędzi, które uskutecznią przeprowadzane działania.

Badania opinii pacjentów i klientów jako źródło wiedzy

Zapoznając się z opiniami klientów jednocześnie można rozpoznać ich poziom zadowolenia z korzystania z oferowanych produktów bądź usług. Badaniu opinii pacjentów/klientów dedykowane są panele konsumenckie, który pozwalają na zapoznanie się ze zdaniem konsumentów, którzy zgromadzeni są na platformie badawczej. Z wykorzystaniem wspomnianych paneli konsumenci wypełniają płatne ankiety drogą internetową.

Panele konsumenckie ułatwiają proces badawczy

Badania opinii (pacjentów/klientów), które odbywają się za pomocą paneli konsumenckich dedykowane są do wszystkich bądź do wyselekcjonowanej grupy Użytkowników portalu. Selekcja użytkowników możliwa jest poprzez pytania filtrujące, które nie pozwalają na wypełnienie ankiety osobom, które nie spełniają konkretnych wymagań. Dodatkowo za atuty paneli można uznać:

 • relatywnie krótki czas badania;
 • dotarcie do szerokiego grona odbiorców;
 • obniżenie kosztów badania;
 • zwiększenie komfortu ankietowanego.

Badanie, które na uwadze ma prostotę

Ankiety zamieszczone na panelu badawczym wypełnia się za pomocą aplikacji webowych lub mobilnych. W celu stania się Użytkownikiem takiego portalu należy zarejestrować się w panelu i wypełnić profil uczestnika, co pozwoli na pozyskanie podstawowych danych, które zostaną wykorzystane w procesie analizy wyników badania. Zaproponowana innowacyjna metoda wspiera proces badawczy, który charakteryzuje się:

 • skutecznością;
 • krótkim czasem realizacji,
 • relatywnie niskim kosztem.

Panele motywują ankietowanych

Użytkownicy paneli są zachęcani do wykonywania ankiet poprzez program motywacyjny. Program ten polega na tym, że za wypełnioną ankietę otrzymuje się konkretną ilość punktów, którą można wymienić na materialne nagrody. Jednocześnie pozwala to na zwiększenie jakości otrzymywanych danych. Ogólnie rzecz biorąc przeprowadzanie badań opinii pacjentów/klientów pozwala na:

 • ogólną charakterystyką społeczeństwa;
 • wyznaczanie zmian zachodzących w społeczeństwie;
 • zapoznanie się z przekonaniami.

Celem wszystkich badań jest poszerzenie wiedzy

Panel badawczy jest narzędziem, które pozwala na monitorowanie przebiegu badania, a więc podglądu otrzymywanych na bieżąco opinii. Co więcej panel taki zaopatrzony jest w moduł analizy próby oraz wysyłania zaproszeń do badania. Istnieje także możliwość wykorzystania powiadomień Push. Panele badawcze jak narzędzie badania opinii pacjentów i klientów pozwala na prognozowanie zachodzących zmian, a także na otrzymanie rzetelnych wyników, które będą mogły posłużyć zarówno w celach rozwojowych, jak i jako zaczątek kolejnych procesów badawczych.