Notujesz spadek wyników sprzedaży? Dowiedz się co jest tego powodem, przeprowadzając badania satysfakcji klientów

Od pewnego czasu odnosisz wrażenie, że Twoja firma przestaje się rozwijać? Wyniki sprzedaży stoją w miejscu, a klienci odchodzą do konkurencji? Najprawdopodobniej mają ku temu powody. Twoim zadaniem jest teraz dowiedzieć się, co spowodowało spadek ich zadowolenia i szybko podjąć działania w celu naprawy sytuacji.

Nawiąż z klientem dialog. Uznaj wartość jego opinii

Nie uda Ci się osiągać trwałych sukcesów w biznesie, jeżeli nie nawiążesz partnerskich relacji ze swoimi klientami. Daj im odczuć, że ich opinia jest cenna. Zyskują obie strony. Klient jest usatysfakcjonowany z zakupów. W konsekwencji zwiększa się jego lojalność oraz skłonność do polecania produktów swoim znajomym. Finalną korzyścią jest dla Ciebie wzrost zysków ze sprzedaży.

W jaki sposób badać satysfakcję klientów?

Najlepszą na to metodą jest przeprowadzenie pomiarów ankietowych. Masz do wyboru wiele sposobów ankietyzacji. Możesz na przykład rozdawać klientom ankiety od razu po dokonaniu przez nich zakupów. Aby ich zachęcić do uczestnictwa w badaniu, warto zaproponować rabat czy gratisy. Ankieta papierowa (PAPI) to łatwy sposób dotarcia do respondentów. Problematyczne może być natomiast kodowanie odpowiedzi, aby na ich podstawie wyciągać następnie stosowne wnioski.

Dlatego najszybszym sposobem na zebranie odpowiedzi nawet od dużej liczby klientów jest przeprowadzenie ankietyzacji internetowej (CAWI). W tym celu sprawdzi się program do ankiet, umożliwiający błyskawiczne zaprojektowanie pytań oraz możliwości odpowiedzi (kafeterii). Co najważniejsze, odpowiedzi respondentów automatycznie są zapisywane w bazie, dlatego odpada etap żmudnego i czasochłonnego kodowania danych. Jeżeli skorzystasz z oprogramowania SurvGo, należącego do agencji badawczej Biostat®, wtedy będziesz mógł również wykorzystywać dodatkowe moduły, takie jak chociażby automatyczne raportowanie do postaci graficznej, czy też śledzenie postępów realizacji w trybie rzeczywistym.

Prostota ponad wszystko

Zadbaj o to, aby Twoi klienci nie musieli poświęcać zbyt wiele swojego cennego czasu na wypełnianie ankiety online. Proces ten powinien być prosty i intuicyjny. Załóżmy, że chcesz zbadać ich satysfakcję z obsługi. Każdy obszar – np. satysfakcja z czasu obsługi, życzliwość pracowników, wiedza na temat produktów etc. może być oceniany za pomocą wskazania odpowiedniej mimiki twarzy. Dzięki temu uczestnictwo w badaniu jest przyjemne dla respondenta. Jeżeli postawisz na wspomniany wcześniej system SurvGo, wtedy stworzysz również klientom możliwość wypełniania ankiety na urządzeniu mobilnym. Nie będą więc musieli poświęcać dodatkowego czasu – wypełnią formularz z drodze do pracy czy w poczekalni do lekarza.

Podsumowanie

Pamiętaj więc o tym, że klient jest Twoim partnerem, a jego potrzeby i oczekiwania to wiedza, która jest dla Ciebie jak drogocenny skarb. Zdecyduje się na przeprowadzenie badania satysfakcji klientów, posługując się z tym celu metodą ankietyzacji online.

Analizy danych medycznych w aspekcie rozwoju nauki

Analiza danych medycznych służy osiągnięciu wybranych celów oraz poprawy jakości otrzymanych wyników w procesie badań. Statystyka medyczna dedykowana jest do wszystkich czterech faz badania oraz do każdego obszaru działalności medycznej. Uwzględnia się zarówno aspekt komercyjny badań, ale także naukowy.

Cechy potrzebne do sukcesu

Działania analizy danych medycznych nakierowane są na pozyskiwanie maksymalnej ilości przydatnych informacji. Staje się to możliwe dzięki uwidocznieniu takich cech jak:

 • dokładność
 • sumienność
 • rzetelność.

Te trzy cechy sprawiają, że efekt badań będzie zadowalający oraz będzie umożliwiał realizację założonego celu rozwojowego. Czwartą cechą jest odpowiedzialność zarówno w procesie przeprowadzania badań, jak i w momencie klaryfikacji wniosków. Statystyka medyczna służy rozwojowi oraz pozyskiwaniu wiarygodnych danych na temat społeczności.

Celem badania jest prawdziwy wynik

Statystyka medyczna kieruje swoje działania w celu uzyskania wyników, które będą wyróżniać się wysoką użytecznością oraz wiarygodnością. Ma ona zastosowanie w każdym obszarze badania. Nie tylko w analizie danych medycznych, ale także w przeprowadzaniu testów statycznych czy opracowaniu modeli statystycznych. Ponadto:

 • pozwala na maksymalne wykorzystanie uzyskanej wiedzy
 • umożliwia wykrycie zależności i korelacji między zjawiskami
 • wpływa pozytywnie na zrozumienie potrzeb społeczeństwa
 • umożliwia tworzenie nowych rozwiązań
 • przyczynia się do ogólnego postępu naukowego
 • ujawnia nowe obszary do badania.

Statystyka medyczna to rzetelność działań

Statystyka medyczna wspiera medycynę matematycznymi narzędziami, które służą badaniu danych i uzyskiwaniu z ich analizy poprawnych wniosków. Działania tej gałęzi statystyki najbardziej koncentrują się na etapie gromadzenia i przetwarzania danych, gdyż to wtedy uzyskuje się informacje, które pozwolą na przedstawienie satysfakcjonujących wniosków.

W procesie przeprowadzania tychże badań wykorzystuje się między innymi:

 • analizy przeżywalności
 • analizy korelacyjne
 • modele regresji
 • analizy porównawcze.

W centrum zawsze znajduje się człowiek

Przeprowadzanie badań w dziedzinie statystki medycznej wymaga podejścia do nich z uwzględnieniem etyki. Działania podejmowane w kontekście analizy danych medycznych mają służyć populacji jako dobro. Niezależnie od tego czy badania dotyczą badań przeprowadzanych na człowieku czy jest to analiza danych medycznych żadna istota nie może ucierpieć w procesie ani w skutek przeprowadzania badań.

Jak zarobić poprzez płatne ankiety?

W ostatnich miesiącach znów popularny staje się niemal całkiem zapomniany sposób na dodatkowe zarabianie, dzięki płatnym ankietom. Jest to sposób zdobywający ponownie popularność głównie dlatego, że można się nim zajmować zdalnie, dzięki dowolnym urządzeniom elektronicznym, a także dlatego, że nie wymaga specjalnych kompetencji i umiejętności. Zacznijmy jednak od samego początku.

Płatne ankiety

Zarabianie na ankietach oznacza po prostu wypełnianie ankiet, które zostaną nam podesłane przez organizatora badań ankietowych. Współczesne badania rynku bardzo często nastawione są przede wszystkim na badanie zachowań klientów i na ich zainteresowania. Prostymi ankietami można dowiedzieć się bardzo wielu rzeczy, ale żeby zdobyć realnie przydatną wiedzę, potrzeba poważniejszych ankiet, które jednak zajmują dużo czasu.

Jeśli chcemy, by ktoś wykonał dla nas jakąś pracę poświęcając swój czas, a tak w praktyce wygląda wypełnienie skomplikowanej ankiety za kasę, musimy mu zapłacić. Inaczej nikt nie będzie dla nas chciał wykonywać takiej pracy. Jest to w miarę oczywiste. Jeśli to my mamy poświęcać swój czas, musimy dostać za to jakieś wynagrodzenia, bo inaczej zajmiemy się po prostu czymś innym. A przynajmniej powinniśmy.

Zawsze i wszędzie

Płatne ankiety działają na zasadzie zaproszenia do wypełnienia ankiety. Firma prowadząca badanie wysyła na nasz adres mailowy link do płatnej ankiety, którą potem wypełniamy w przeglądarce internetowej. W dzisiejszych czasach przeglądarkę internetową posiadają nawet lodówki, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by trochę dorobić w czasie jazdy autobusem, czekania w kolejce do lekarza czy stania na przystanku autobusowym.

Każdy może odpowiadać

Do wypełniania ankiet nie potrzeba też żadnej wiedzy. To my jesteśmy tutaj przedmiotem badanym i to wiedza o nas samych jest zdobywana przez twórcę ankiety. Jest to bardzo wygodne dla nas, ponieważ jeśli jesteśmy pytani o samochody, nie jest to quiz wiedzy o nich ze złymi odpowiedziami. Chodzi raczej o to, by się zorientować, jakie jest nasze pojęcie o rynku motoryzacyjnym, jaką mamy o nim opinię i jakie są nasze zapatrywania.

Kwestie techniczne

Jeśli chodzi o kwestie formalne i techniczne, w zasadzie nie wymaga się od nas niczego specjalnego. Wystarczy tylko zarejestrować się w odpowiednim serwisie internetowym, zweryfikować swoje dane i to w zasadzie już wszystko. Ankieterom zależy tylko na tym, by odpowiedzi udzielały osoby prawdziwe i rzetelne. Reszta jest nieważna, ponieważ chodzi po prostu o cały przekrój społeczeństwa.

Po co nam analiza rynku? Czyli o korzyściach jakie możesz dzięki niej odnieść

Każdy, kto zakłada własną firmę chciałby, aby odniosła ona sukces na rynku. Swoje szanse można zwiększyć zlecając firmie badawczej przeprowadzenie analizy rynku.

Analizę rynku można przeprowadzić, wykorzystując badania:

 • jakościowe;
 • ilościowe;

Badania jakościowe od ilościowych różnią się przede wszystkim tym, że są przeprowadzane na mniejszej grupie respondentów. Pozwalają one bardziej dogłębnie zbadać dane zjawiska. Nie dostarczają natomiast danych liczbowych.

Jak można przeprowadzać badanie?

Badania można zorganizować na różne sposoby. W zależności od tego, jak zostaną one zorganizowane dzielimy je na:

 • zewnętrzne;
 • wewnętrzne.

Prowadząc badania zewnętrzne w celu analizy rynku, zostaną wykorzystane w celach badawczych informacje, których gromadzeniem zajmuje się między innymi Główny Urząd Statystyczny. Badani wewnętrzne opierają się na informacjach, które są w posiadaniu firmy na zlecenie, której badanie jest wykonywane.

Analiza rynku – dlaczego warto ją zlecić?

Na wielu rynkach panuje obecnie bardzo duża konkurencja. Nic więc dziwnego, że wiele firm ma trudności z pozyskaniem nowych klientów. Przeprowadzona przez profesjonalną firmę analiza rynku pozwoli poznać konkurujące firmy, ale także zorientować się, jaki jest popyt. Dzięki znajomości tych danych firma może ustalić strategię marketingową, a poprzez prognozowanie rynku zyskać przewagę nad firmami konkurencyjnymi.

Analizę rynku mogą zlecić firmy:

 • już istniejące – dzięki nim zyskają wiedzę na temat konkurencji;
 • nowo powstałe – dla tych firm analiza rynku jest szansą uzyskania informacji na temat wielkości danego rynku, o firmach, z którymi przyjdzie jej konkurować oraz o barierach związanych z wejściem na dany rynek;
 • planujące podbicie nowych rynków.

Znajomość tych informacji może uchronić firmę przed porażką. Jest więc jedną z dróg do odniesienia sukcesu. Przedsiębiorca, który pozna zarówno perspektywy, jak również zagrożenia, które go czekają, pozna słabe i mocne strony swojej firmy będzie lepiej przygotowany na starcie z konkurencyjnymi firmami.

Najczęściej analizę rynku przeprowadza się wykorzystując jedną z metod:

 • analizę PEST;
 • analizę portfelową;
 • analizę SWOT;
 • analizę nabywców;
 • analizę konkurencji.

Statystyka to nie tylko badania rynku

Wielu osobom statystyka kojarzy się przede wszystkim z analizami rynku i tworzeniem profili statystycznego Polaka. Tymczasem ta dyscyplina naukowa stanowi niezwykle ważny czynnik rozwojowy wielu innych nauk. Badania statystyczne mają bowiem charakter uniwersalny i pomagają rozwijać się takim dyscyplinom, jak psychologia, socjologia, medycyna, historia, czy politologia.

Co statystyka wnosi do innych nauk?

Jak się okazuje, język statystyki jest niezwykle bogaty. Dzięki niemu jesteśmy w stanie bardzo dokładnie opisać różne zjawiska będące częścią interesującej nas rzeczywistości. Co więcej w pewien sposób zmusza nas, abyśmy w działaniu oraz naszym rozumowaniu byli niezwykle dokładni. Dzięki statystyce jesteśmy w stanie formułować pewne uogólnienia, czyli stawiać tezy i hipotezy badawcze. A to wszystko w oparciu o uzyskane wyniki.

Statystyka w pracy doktorskiej

Statystyka, jak się okazuje, służy nie tylko tym, którzy już posiadają stopnie naukowe, ale również tym, którzy dążą do ich uzyskania. Dlatego też firmy badawcze swoim klientom oferują między innymi statystykę do doktoratu. Badania te pozwalają wykazać, czy przyjęta hipoteza badawcza pozwala się obronić, czy też nie. Przynoszą odpowiedzi na bardzo konkretne pytania i tym samym pomagają zrozumieć otaczającą rzeczywistość, przewidywać zmiany i ich konsekwencje.

Teza a badania statystyczne

W każdej pracy doktorskiej znajduje się teza, która musi być wyraźnie sformułowana. Niekiedy ma ona postać założenia, innym razem pytania, a jeszcze innym konkluzji. Bez względu jednak na tę postać, w pracy musi znaleźć się empiryczne studium tego zagadnienia. Jeśli teza jest pytaniem – należy na nie znaleźć konkretną i popartą dowodami odpowiedź. Jeśli jest założeniem – trzeba udowodnić, że się nie pomyliliśmy. I w tym właśnie celu korzystamy ze statystyki do doktoratu.

Statystyka a rynek

Dokładnie ta sama statystyka pozwala nam rozumieć zjawiska zachodzące w sektorach biznesu. Wnioski z badania rynku nie tylko mówią o preferencjach i potrzebach konsumentów, ale też pozwalają zrozumieć decyzje i określać trendy, a także przewidywać zmiany, które mają zajść w przyszłości. Dzięki badaniom firmy odnoszą sukces tworząc ofertę wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom klientów.

Statystyka – jedna z tych dyscyplin naukowych, bez których trudno wyobrazić sobie dalszy rozwój nauki. To na pozwala udzielać odpowiedzi na pytania, które wydają się być kluczowe dla zrozumienia pewnych zjawisk determinujących naszą rzeczywistość. Zarówno tych, które dotyczą rynku, jak i tych, które wiążą się ze sferą społeczną, przyrodniczą, czy psychologiczną.

Dlaczego oprogramowanie sklepu internetowego ma znaczenie?

Innowacyjne oprogramowanie dla sklepów online

O otwarciu sklepu internetowego myśli wiele osób, mimo że na rynku panuje już duża konkurencja. Osiągnięcie sukcesu wymaga więc odpowiedniego przygotowania się do przedsięwzięcia, które m.in. polega na zbudowaniu atrakcyjnej dla klientów platformy sprzedażowej. Znaczenie tutaj ma nie tylko grafika sklepu online, lecz przede wszystkim funkcjonalne oprogramowanie e-commerce, które zapewni łatwą obsługę sklepu przez jego właściciela, a także wygodne zakupy dla klientów.

Dobre oprogramowanie doceniają klienci

Klienci sklepów internetowych stają się coraz bardziej wymagający. Od sklepu oczekują coraz więcej funkcji i ułatwień, dlatego coraz częściej omijają proste sklepy zbudowane na darmowych systemach, które nie są im w stanie wszystkiego zapewnić. Już sama oprawa graficzna takich sklepów potrafi niejednego klienta odstraszyć, nie mówiąc już o zawieszaniu się ich stron, czy wszechobecne agresywne reklamy. Wybierając oprogramowanie dla swojego sklepu, warto wziąć pod uwagę potrzeby klientów, ponieważ od poziomu ich zadowolenia zależy sukces biznesu.

Jeśli chce się dotrzeć do użytkowników urządzeń mobilnych

Przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają potrzebę posiadania oprócz webowej platformy sprzedażowej, także mobilnej aplikacji e-commerce. Jest to bardzo ważne w dzisiejszych czasach, gdy coraz więcej osób dokonuje zakupów przez swojego smartfona. Takiej aplikacji nie zapewnia każde oprogramowanie, często trzeba je zamówić w wyspecjalizowanej firmie, która przeważnie tworzy responsywną stronę sklepu, czyli dostosowującą się do urządzenia, na którym jest wyświetlana.

Nie każde oprogramowanie oferuje pełną funkcjonalność

W zarządzaniu sklepem internetowym niezwykle istotne znaczenie ma jego funkcjonalność. Dotyczy to przede wszystkim systemu zarządzania treścią, ale także modułu pozwalającego zsynchronizować sklep z programem sprzedażowym, wydajnie zarządzać systemem dostaw towaru, czy zintegrować sklep z serwisem aukcyjnym. Warto takie i szereg innych rzeczy wziąć pod uwagę podczas wyboru oprogramowania e-commerce, ponieważ odpowiednio dopasowany zestaw funkcji wpłynie na jakość zarządzania, a tym samym zwiększy szanse na powodzenie całego przedsięwzięcia.

Wybór oprogramowania dla sklepu online powinien być przemyślany po wieloma względami. Często na początku działalności sprawdzają się darmowe systemy, jednak z czasem niemal każda firma potrzebuje czegoś więcej i wówczas zwykle decyduje się na zamówienie dedykowanej aplikacji e-commerce. Ich tworzeniem zajmuje się wiele firm, ale tylko niektóre oferują najnowocześniejsze rozwiązania wspomagające zarządzanie biznesem.

Badania pracownicze – czego można się z nich dowiedzieć?

Zdecyduj się na realizację badań potrzeb szkoleniowych

Obecnie mamy sytuację, w której to pracodawcy poszukują pracowników, a nie odwrotnie. Jeśli już przedsiębiorcy  uda się znaleźć i wyszkolić pracownika zależy mu, aby pozostał jak najdłużej na swoim stanowisku. Jeszcze do niedawna głównym bodźcem zatrzymującym na stanowisku pracy była umowa o pracę oraz wysokie wynagrodzenie. Dziś pracownicy mają już nieco inne oczekiwania i dlatego bardzo ważne jest przeprowadzenie badań pracowniczych, które pozwolą określić ich oczekiwania względem pracodawcy.

Czego oczekują pracownicy?

Zgodnie z badaniami pracowniczymi przeprowadzanymi w wielu firmach, dzisiejsi pracownicy poza regularnymi wypłatami liczą również na inne profity. W zależności od profilu, wielkości i możliwości przedsiębiorstwa pracownikom najbardziej zależy na możliwości awansu, uzupełnianiu wiedzy podczas szkoleń i kursów, a także dodatkowym zabezpieczeniu socjalnym. Znając te oczekiwania pracodawcy znacznie łatwiej jest przygotować taką ofertę dla pracownika, aby chciał długo i owocnie pracować w firmie.

Badania potrzeb szkoleniowych

Wśród czynników, na których zależy pracownikom są m.in. szkolenia i kursy zwiększające ich wiedzę i umiejętności. Jednakże nie powinny to być pierwsze z brzegu szkolenia, ale bardzo konkretne i dopasowane do potrzeb pracownika. W tej kwestii doskonale sprawdzają się badania potrzeb szkoleniowych pracowników. Dzięki nim pracodawca dowiaduje się co sprawia problem pracownikom i w jakiej kwestii najlepiej ich szkolić. Jak się okazuje pracownik, który jest doceniany przez pracodawcę za pomocą szkoleń czuje się mocniej związany z firmą. To sprawia, że chętnie uczy się i zdobywa nowe umiejętności, które następnie wykorzystuje w swojej codziennej działalności na rzecz firmy.

Badania pracownicze – czy to się opłaca?

Za każdym razem kiedy mówi się o przeprowadzeniu badań pracowniczych pojawia się pytanie o ich opłacalność. Od razu należy przyznać, że nie są one tanie. Z drugiej jednak strony nie muszą być często powtarzane, a wyniki mówią bardzo wiele o pracownikach oraz sytuacji w firmie. Informacje zdobyte podczas badań, jeśli są umiejętnie wykorzystane przez kadrę zarządzającą mogą poprawić warunki pracy. To z kolei wyraźnie wpływa  na wydajność pracowników, co z kolei przełoży się na ich wyniki i przychody samego przedsiębiorstwa. Tym samym w ostatecznym rozliczeniu wykonanie badań pracowniczych opłaca się nie tylko firmie prowadzącej je, ale także pracownikom i pracodawcy. Warto o tym pamiętać po raz kolejny odrzucając propozycję wykonania badań pracowniczych.

Analizy leków dla farmacji

Analizy dla farmacji i medycyny

Analizy dla farmacji i medycyny

Być może niejeden klient apteki zastanawia się czasami, przez jakie procedury musi przejść lek, aby został dopuszczony do sprzedaży. Mówimy przecież o produktach, które mogą mieć poważny wpływ na ludzkie życie czy zdrowie. Oczywistym jest zatem, że trzeba dokładnie je przebadać i sprawdzić ich skuteczność, zanim będą mogły trafić do apteki.

Przebieg badań dla medycyny

Właśnie w tym celu wykonuje się specjalne analizy dla farmacji. Są to badania przeprowadzane na wybranych grupach pacjentów, które mają na celu ustalenie skuteczności danego leku i sprawdzenie, czy może być on stosowany w leczeniu. Przy wykonywaniu takich badań przestrzega się naturalnie licznych procedur, które zapewniają pełne bezpieczeństwo pacjentom biorącym w nich udział.

Aby rejestry medyczne przyjęły dany lek, musi on zostać zbadany pod wieloma kątami. Przeprowadzając analizę do farmacji na samym początku należy upewnić się, czy lek jest na tyle bezpieczny dla ludzkiego organizmu, aby w ogóle poddać go badaniom. Analizy takie odbywają się w kilku fazach.

3 fazy badań klinicznych

Na samym początku lek podawany jest grupie zdrowych pacjentów, aby ocenić jego ogólny wpływ na ludzki organizm. Ustala się tu jego wchłaniane, określa się też zalecane dawki.

W drugiej fazie lek zostaje podany grupie chorych pacjentów. Dzięki temu można ocenić jego działanie w chorobie i skuteczność leczenia. Bardzo ważne jest, aby takie testy zostały przeprowadzone na szerokim gronie pacjentów. Jedynie dzięki temu można uzyskać miarodajne wyniki. W wynikach testu uwzględnia się nie tylko korzyści, ale także potencjalne ryzyko płynące z przyjmowania leku. Jeśli korzyści są większe, lek uzyskuje ocenę pozytywną.

Trzecia faza jest najdłuższa – może trwać nawet kilka lat. Lek nadal podawany jest wybranej grupie chorych osób. Dodatkowo sporządza się tu jego dokumentację – musi ona być obszerna i dokładnie opisywać wszystkie wyniki badań. Dopiero po ukończeniu trzeciej fazy i uzyskaniu pozytywnej oceny lek może zostać wprowadzony na rynek.

Inwestycja dla producenta

To, że oferowany przez danego producenta lek obejmują rejestry medyczne może przynieść spore korzyści. Testy takie wykonuje się nie tylko w przypadku profesjonalnych leków, ale też na różnych suplementach oraz lekarstwach dostępnych bez recepty. Przeprowadzenie takich badań jest dla produktu świetną reklamą. Firma może dzięki temu udowodnić, że oferowane przez nią leki są w pełni bezpieczne i skuteczne. Zrozumiałe jest, że klienci zawsze podchodzą do takich przebadanych produktów ze znacznie większym zaufaniem.

Case study: Tajemniczy Klient w restauracjach

Badaniu metodą tajemniczego klienta podlegała lokalna sieć czterech restauracji, zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego. Klient podjął decyzję o realizacji badania ze względu na brak satysfakcjonujących wyników sprzedaży, pomimo dużych wydatków na działania promocyjne.

Tworzenie standardów

Już na etapie wstępnych konsultacji z Zamawiającym udało się ustalić, że w restauracjach nie obowiązywały dotychczas jakiekolwiek sformalizowane standardy obsługi. Podjęto w związku z tym decyzję o tym, aby w oparciu o specyfikę oraz misję firmy zaproponować ich roboczą wersję.

Wstępne procedury wymagały weryfikacji pod względem zbieżności z faktycznymi potrzebami klientów. Dlatego też skierowano do nich ankietę satysfakcji, a uzyskane wnioski posłużyły modyfikacji stworzonej doraźnie propozycji procedur.

Po akceptacji ze strony Klienta, lista wytycznych dla obsługi została umieszczona w Księdze Standardów. Każdy z pracowników mający bezpośrednią styczność z Klientem, został wdrożony do ich przestrzegania w trakcie zorganizowanych szkoleń oraz praktycznych ćwiczeń.

Monitoring

Wprowadzone w życie standardy wymagały następnie weryfikacji pod względem poziomu ich realizowania, do czego wykorzystano pomiary metodą Tajemniczy Klient. Restauracje były odwiedzane przez kompleksowo przeszkolonych audytorów, którzy odpowiadali profilowi typowego klienta.

W celu uniknięcia ryzyka rozpoznania tajemniczych klientów przez personel, każdy z nich mógł udać się na wizytę jedynie raz na kwartał w określonej lokalizacji.

W trakcie pomiarów audytorzy zwracali uwagę zarówno na procedury obsługi, jak i utrzymywania czystości oraz porządku w restauracjach. Jeden z cyklów wizyt dotyczył ponadto weryfikacji reakcji personelu w nietypowych sytuacjach, takich jak zgłoszenie zastrzeżeń odnośnie jakości obsługi lub podanych posiłków.

Efekty

W rezultacie zrealizowanego projektu liczba klientów odwiedzających restauracje zwiększyła się aż o 20%. Wnioski z badań posłużyły również Zamawiającemu do wprowadzenia systemu premiowania opartego na obiektywnych wskaźnikach.

Statystyka do prac naukowych

Prowadząc badania, naukowcy bardzo często korzystają z potencjału firm badawczych. Możliwe jest zlecenie firmie wykonanie działań, mających na celu profesjonalne analizy statystyczne, na przykład podczas tworzenia prac naukowych. Zakres zlecenia bywa różny. Część naukowców korzystających z pomocy firm zewnętrznych, samodzielnie gromadzi dane, które następnie przekazuje firmie badawczej w celu zlecenia samej analizy statystycznej. Inni z kolei całość procesu gromadzenia danych cedują również na zleceniobiorcę. W tym przypadku po jego stronie jest dobór próby, konstrukcja kwestionariusza we współpracy ze zleceniodawcą, nadzór nad przebiegiem procesu wprowadzania danych oraz sama analiza. Profesjonalne firmy badawcze w swej ofercie mają również doradztwo z zakresu planowania eksperymentu bądź skutecznego zbierania danych. Analizy statystyczne dla nauki najczęściej są tworzone w zgodzie ze standardami listy filadelfijskiej.

Etapy realizacji badań

Firmy badawcze, które stale rozszerzają swoją ofertę uczestniczą w wielu projektach naukowych choć jedynie w sposób pośredni. Dziedziny, w których przeprowadzane są badania są bardzo różne, ale zawsze wymagają gromadzenia danych i przetwarzania ich, są to m.in. medycyna, ekonomia, farmacja. Współpraca najczęściej rozpoczyna się od etapu projektowania badania, a więc ustalenia próby respondentów, metody losowania próby, przygotowania planu analizy statystycznej (statystyka dla nauki), kwestionariuszy lub ankiet. W trakcie realizacji tego etapu określa się także schemat danych i dokonuje wyboru odpowiedniej analizy statystycznej. Drugim etapem współpracy jest gromadzenie danych. W celu właściwego przeprowadzenia fazy realizacji, należy zaprojektować oraz wykonać bazę danych. Następnie niezbędne jest utworzenie badań w formie online oraz bieżąca kontrola nad procesem wprowadzania danych. Za pomocą elektronicznych systemów ułatwione jest generowanie danych w formie umożliwiające dokonanie analizy. Niejednokrotnie wyżej opisane etapy są zrealizowane przez zleceniodawcę, a po stronie zleceniobiorcy pozostaje przeprowadzenie samej analizy statystycznej. Raport najczęściej przedstawiony jest w formie tradycyjnej i graficznej.

Statystyka do prac naukowych

Na etapie wyboru firmy badawczej najważniejsze jest aby skupić się na doświadczeniu firmy, a więc przede wszystkim jej kadry, w szczególności specjalistów IT. Są oni niezbędni do prawidłowego, profesjonalnego przeprowadzenia badania. Aktualnie odchodzi się od tradycyjnych metod gromadzenia danych na rzecz tych wspomaganych komputerowo lub telefonicznie. Świadomy nadzór nad trwającym badaniem oraz możliwość wyłapania niedoskonałości jest możliwy dzięki umiejętnościom kadry. W przypadku prac naukowych rzetelność danych jest wyjątkowo istotna, przez co wybór wykonawcy powinien być rozważny.