Ewaluacja

Jak już niejednokrotnie mieliśmy okazję wspomnieć, bardzo ważnym elementem działalności Anderso.pl, jest prowadzenie wszelkiego rodzaju badań ewaluacyjnych, które w wielu przypadkach, są nakładane na instytucje publiczne odgórnie przez odpowiednie dyrektywy unijne. Dzięki badaniom ewaluacyjnym, mamy możliwość przeprowadzenia wielu różnorodnych działań, w takim zakresie, aby ostatecznie osiągnąć poprawne jego efekty, poprzez stałe monitorowanie efektywności działania, a co za tym idzie, także poprzez stałe jego usprawnianie, co przecież dla działań, finansowych ze środków unijnych jest kwestią niesamowicie wręcz istotną.

Ewaluacje w ramach programu 6.1.3

Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby możliwe było prawidłowe określenie tego, czy wszystkie aspekty danego działania, są przeprowadzone poprawnie, dzięki czemu, oczywiście możliwe będzie osiągnięcie wyższego poziomu efektywności działania. Ma to miejsce na przykład w przypadku działania POKL, gdzie obowiązkowo przeprowadzana powinna być ewaluacja 6.1.3, mająca na celu określenie, czy poszczególne Powiatowe Urzędy Pracy, prawidłowo dysponują funduszami europejskimi, w celu poprawy sytuacji osób dotkniętych problemem bezrobocia. Oczywiście nie jest to jedyny przypadek w którym przydatna okazuje się być ewaluacja, bowiem dzięki niej, możemy także sprawdzić czy poprawnie jest zorganizowany proces decyzyjny w prywatnych przedsiębiorstwach, jak również monitorować efektywność nowych programów nauczania w szkołach. Jest to więc bardzo ważny aspekt współczesnego prowadzenia przedsiębiorstw, dzięki któremu, można osiągać o wiele lepsze wyniki w prowadzonej działalności.

Badania statystyczne

Oczywiście, równie ważne w tym przypadku, będzie prowadzone równolegle badanie statystyczne dzięki któremu będzie można na przykład ocenić, czy osoby, których dotyczyło dane działanie, mają dobre zdanie na jego temat. Wobec tego też musimy tutaj pamiętać przede wszystkim o tym, aby wykorzystywać wszystkie pojawiające się przed nami możliwości, przede wszystkim w kierunku osiągania coraz lepszych efektów prowadzonych działań oraz inwestycji.