Daily Archives: January 10, 2015

Dystrybucja materiałów reklamowych

poczta

Nowością w naszej ofercie jest profesjonalna dystrybucja ulotek reklamowych (inna nowość, to badania typu mystery shopping), dzięki której każdy z naszych klientów może zapewnić sobie że odpowiednio zaprojektowane i poprawnie przygotowane ulotki reklamowe trafią tylko i wyłącznie do odpowiednio wyselekcjonowanej grupy klientów, wobec czego, szanse na zbyt będą tutaj o wiele wyższe niż w przypadku dystrybucji na oślep ogromnych ilości ulotek, które w większości są wyrzucane bez uprzedniego przeczytania. Continue reading

Działalność agencji badawczej

ewaluacja5

Obecnie na rynku badawczym, pojawia się coraz więcej agencji badawczych, które na wzór naszego przedsiębiorstwa, świadczą usługi w zakresie działalności badawczej, czyli wszelkiego rodzaju badań statystycznych, analizy danych, czy też badań fokusowych. Trzeba tutaj jednak, powiedzieć, iż w zdecydowanej większości przypadków przewyższamy naszych konkurentów, bowiem nie dysponują oni odpowiednio zaawansowanymi narzędziami badawczymi, oraz nie posiadają odpowiedniej wiedzy, ani też doświadczenia w tym zakresie. Po prostu jesteśmy bardziej doświadczeni, przez co efekty naszej pracy okazują się o wiele lepsze dla przedsiębiorców. Continue reading

Opinia klienta a badania fokusowe

fokusownia_2

Konieczność stałego i systematycznego prowadzenia badań opinii klientów, oraz wszelkiego rodzaju sondaży, nie ulega najmniejszej wątpliwości, szczególnie jeśli chcemy stale optymalizować proces produkcji, zarządzania oraz sprzedaży zarówno wszelkiego typu produktów, jak i usług. Wobec tego też, koniecznie musimy tutaj zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż w przypadku naszej działalności, niezbędne będzie także posiadanie odpowiedniej fokusowni, czyli pomieszczenia, w którym możliwe będzie prawidłowe przeprowadzanie badania fokusowego, które stanowi jedno z lepszych źródeł wiedzy o zachowaniu klienta. Continue reading

Medyczna baza danych i statystyka medyczna

medicine3

W naszej ofercie, można także znaleźć specjalistyczne systemy bazodanowe przeznaczone dla przemysłu medycznego oraz farmaceutycznego, zawierające w sobie dane adresowe, wszystkich lekarzy, wszystkich specjalności z terenu całej polski, jak również wszystkich placówek leczniczych z terenu kraju. Dzięki takim profesjonalnym systemom statystyki medycznej, możliwe jest poprawne kierowanie swojej oferty, jak również przeprowadzanie odpowiednich badań na wybranych przez siebie lekarzach, bądź też placówkach medycznych oraz szpitalach. Continue reading

Zalety prowadzenia badań ewaluacyjnych

badania statystyczne2

Prowadzenie badań ewaluacyjnych niesie za sobą liczne korzyści, co potwierdza chociażby sam fakt, iż są one standardem w zarządzaniu sektorem publicznym zarówno w stanach zjednoczonych jak i w unii europejskiej, a co za tym idzie, możemy tutaj powiedzieć, iż ewaluacja, wyśmienicie się będzie sprawdzała w przypadku dużych, pochłaniających ogromne kwoty pieniędzy inwestycji. Oczywiście w przypadku mniejszych także może się okazać pomocna, nie mniej jednak, jej podstawowym zadaniem jest prowadzenie nadzoru nad skomplikowanymi działaniami, których nie sposób ogarnąć w prosty sposób. Continue reading

Ewaluacja

bazy danych4

Jak już niejednokrotnie mieliśmy okazję wspomnieć, bardzo ważnym elementem działalności Anderso.pl, jest prowadzenie wszelkiego rodzaju badań ewaluacyjnych, które w wielu przypadkach, są nakładane na instytucje publiczne odgórnie przez odpowiednie dyrektywy unijne. Dzięki badaniom ewaluacyjnym, mamy możliwość przeprowadzenia wielu różnorodnych działań, w takim zakresie, aby ostatecznie osiągnąć poprawne jego efekty, poprzez stałe monitorowanie efektywności działania, a co za tym idzie, także poprzez stałe jego usprawnianie, co przecież dla działań, finansowych ze środków unijnych jest kwestią niesamowicie wręcz istotną. Continue reading

Statystyka i ewaluacja

ewaluacja1

W naszej działalności badawczej, zdecydowanie najważniejszą dziedzina naukową jest bez wątpienia statystyka, dzięki której możemy prowadzić wszelkiego rodzaju badania i analizy statystyczne, pozwalające nam na określanie złożonych zasad według jakich rządzą się zachowania złożonych grup społecznych, czyli tak zwanych zbiorowości statystycznych. Jest to wiedza, która w przypadku przedsiębiorców, pozwala nam na prawidłowe określenie kierunku rozwoju poszczególnych produktów oraz usług, w celu perfekcyjnego wręcz dopasowania naszej oferty do potrzeb klienta, co jest przecież na chwile obecną kwestią najważniejszą w działalności gospodarczej na szeroką skalę. Continue reading

Badania zachowania rynku

badania statystyczne8

Rynek w każdym sektorze gospodarki, zachowuje się zupełnie inaczej, a przede wszystkim kierują nim nieco inne, choć dość zbliżone do siebie zasady. Trzeba jednakże zdać sobie tutaj sprawę z tego, iż w przypadku wchodzenia w nowe sektory działalności, warto przed jakimikolwiek konkretnymi działaniami podjąć odpowiednie kroki w celu przeprowadzenia rozeznania w danym sektorze, co pozwoli nam na określenie odpowiedniej strategii działania, dzięki której wejście w nowy sektor może się okazać płynne, sprawne i co najważniejsze skuteczne, czyli pozbawiające naszych konkurentów sporych udziałów w rynku na naszą korzyść. Continue reading