Zalety prowadzenia badań ewaluacyjnych

Prowadzenie badań ewaluacyjnych niesie za sobą liczne korzyści, co potwierdza chociażby sam fakt, iż są one standardem w zarządzaniu sektorem publicznym zarówno w stanach zjednoczonych jak i w unii europejskiej, a co za tym idzie, możemy tutaj powiedzieć, iż ewaluacja, wyśmienicie się będzie sprawdzała w przypadku dużych, pochłaniających ogromne kwoty pieniędzy inwestycji. Oczywiście w przypadku mniejszych także może się okazać pomocna, nie mniej jednak, jej podstawowym zadaniem jest prowadzenie nadzoru nad skomplikowanymi działaniami, których nie sposób ogarnąć w prosty sposób.

Ewaluacja

Przede wszystkim, należy tutaj powiedzieć, iż w przypadku kiedy prowadzone są na przykład działania w ramach POKL, niezbędne do prowadzenia są odpowiednie ewaluacje 6.1.3, które stanowią tutaj już dość dobrze i w miarę precyzyjnie zebrane metody badania ewaluacyjnego w przypadku tego konkretnego typu działania. Ponadto, musimy tutaj pamiętać także o tym, iż konkretnie, i prawidłowo przeprowadzane ewaluacje, zapewniają nam lepsze zrozumienie całej istoty danego, konkretnego działania, jak również pozwalają na określenie wszystkich słabych i mocnych punktów danego działania, co oczywiście w dłuższej perspektywie prowadzi do ciągłego usprawniania danego działania.

Statystyka w ewaluacjach

Przydatną dziedziną wiedzy naukowej, okazuje się tutaj także statystyka, dzięki której możemy zapewnić sobie o wiele lepsze warunki do prowadzenia poszczególnych badań statystycznych, czy też kompletnych analiz statystycznych, dzięki którym, możliwe będzie prawidłowe poznanie wszystkich kierujących daną zbiorowością statystyczną zasad i reguł, co jest przecież niesłychanie istotne i ważne, szczególnie w przypadku, kiedy prowadzimy działalność gospodarczą nastawioną na odbiorcę masowego, w którym to przypadku, ciężko będzie sprawdzić dokładnie opinię wszystkich osób, przez co najlepszym wyjściem są badania statystyczne.